Reagovanje uglednog advokata Nenada Ćosića na odgovor Višeg suda našem portalu

Nenad Ćosić, ugledni advokat i bivši sudija

„Povodom izjašnjenja Višeg suda u Kragujevcu na pitanja novinara u vezi predmeta P-36/16 Višeg suda u Kragujevcu
U konkretnoj pravnoj stvari doneta je odluka kojom je osnažen nemoguć ugovor o kupoprodaji nepokretnosti koji je izmenjen neoverenim aneksom.
Ugovor o kupoprodaji stanova Darka Dragojevića je nemoguć jer je overen kod suda 2008.godine, kada nije postojala ni zgrada, niti je ikada napravljena, a time ni stan, niti je postojao projekat, niti je postojala dozvola za zgradu. Znači nije postojao predmet kupoprodaje, što je preduslov da se zaključi ugovor o kupoprodaji. Ovakav nemoguć ugovor je izmenjen neoverenim aneksom, kojim se menjaju parcele, menja se zgrada, menjaju se oznake stanova i njihove površine. I nepismeni ljudi znaju da tako izražena volja stranaka ne proizvodi nikakvo pravno dejstvo. Međutim, priznalo ga je pravosuđe u Kragujevcu. Zbog toga je podneta krivična prijava, jer su ljudi pokradeni za stanove i to ljudi koji imaju zakonom priznate osnove sticanja, kroz ugovore overene kod suda, pa čak i meritornu presudu, koja je po dejstvu nezakonito poništena, jer je doneta u odnosu na lica koja su u posebnom svojstvu. Naime, svako sticanje koje se utvrđuje sudskom presudom uvek se može utvrđivati samo prema investitoru i eventualno trećim licima koja mogu da dokažu svoj pravni interes, a takav ne postoji za predmetne stanove „B14“ i „B15“ u predmetnoj lameli, u Kragujevcu, u ul.Branka Radičevića 6-8. Niko sem Čavrić Vanje i Miletić Saše ne poseduje ugovore i presude za te stanove ( presuda se takođe poziva na ugovor overen kod suda i overeni predugovor na osnovu koga je

sporni odgovor Višeg suda

isplaćena kupoprodajna cena), a to su jedina lica upisana u poslovnoj dokumentaciji preduzeća „Frutta pak“ doo Kragujevac-investitora, a Darko Dragojević nije upisan ni na jednom stanu, a svi stanovi su prodati i imaju svoje naznačene kupce.
Da je sudija postupala namerno dokazuje i kasnije njeno činjenje, gde ona posle pravosnažnosti presude falsifikuje vrednost spora koju je prethodno sama utvrdila i koja je upisana i na presudi Višeg suda i na presudi Apelacionog suda, na manju vrednost spora, a zatim na tom falsifikatu zasniva svoju odluku da odbaci reviziju Čavrić Vanje i Miletić Saše. Upravo na osnovu navedenog je dokaziva namera sudije da donese nezakonitu odluku i da kršenjem zakona ostavi vlasnike bez stanova koje su nesporno platili i za koje poseduju ugovore u zakonom propisanoj formi, koji ugovori su odlukom istog sudije utvrđeni kao ništavi.
Ukoliko se bude tolerisalo ovakvo postupanje pojedinih sudija, biće trajno generalizovan loš sud i ocena postupanja pravosuđa u celini, iako većina sudija svoj posao obavlja časno, odnosno neće prestati da se govori o korupciji u pravosuđu“.
Nenad Ćosić, advokat

Tekst koji potresa kragujevačko pravosuđe:

SKANDAL! OSTALA BEZ STANA ZA KOJI IMA FISKALNI RAČUN!

 

 

Leave a Reply

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.