SUK: Oštro protiv korupcije u policiji!

U 2019. godini policijski službenici Sektora podneli su ukupno 212 krivičnih prijava i 17 dopuna, protiv 399 lica, od kojih su 209 policijski službenici i drugi zaposleni u Ministarstvu (52,3% od ukupnog broja lica), kaže se u izveštaju Službe unutrašnje kontrole MUP

„U toku preduzimanja mera i radnji iz svoje nadležnosti, u zavisnosti od konkretnog slučaja, ostvarena je saradnja sa drugim organizacionim jedinicama Ministarstva, koja je podrazumevala

general Dragan Kujundžić, prvi čovek SUK
general Dragan Kujundžić, prvi čovek SUK

razmenu operativnih podataka, a u određenim slučajevima i zajednički rad. Tri krivične prijave podnete su u saradnji sa drugim organizacionim jedinicama (jedna sa SBPOK i dve sa UKP PU za grad Beograd), dok je jedna prijava podneta u saradnji sa Poreskom upravom u Kragujevcu- navodi se u najnovijem izveštaju SUK-a, odnosno Službe unutrašnje kontrole MUP.
Krivične prijave su podnete protiv 399 lica (mera zadržavanja je određena prema 72 lica), zbog ukupno izvršenih 537 krivičnih dela, od kojih je 425 sa elementima korupcije tzv. koruptivnih krivičnih dela.

„Pored podnetih krivičnih prijava, Sektor je, nakon izvršenih provera saznanja do kojih su policijski službenici Sektora dolazili samostalnim radom ili na osnovu dostavljenih pisanih obraćanja građana u kojima se ukazivalo na eventualno izvršena krivična dela od strane policijskih službenika i drugih zaposlenih u Ministarstvu, kada nisu bili obezbeđeni dokazi koji bi rezultirali podnošenjem krivičnih prijava, ali su postojale indicije o izvesnim nezakonitostima u radu policijskih službenika i drugih zaposlenih u Ministarstvu, nadležnim tužilaštvima dostavljao izveštaje, radi upoznavanja i donošenja javnotužilačkih odluka“ ističe se u saopštenju, a ukupan broj dostavljenih izveštaja u 2019. godini iznosio je 29.
Podnete su i krivične prijave protiv policijskih službenika i drugih zaposlenih u Ministarstvu.  U toku 2019. godine podnete su 203 krivične prijave i 13 dopuna krivičnih prijava protiv 209 policijskih službenika i drugih zaposlenih u Ministarstvu, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili 321 krivično delo, od kojih je 247 ili 77% krivičnih dela sa elementima korupcije.

„Nekim krivičnim prijavama obuhvaćeno je više lica koja su izvršila i više krivičnih dela. U praksi se, takođe, dešava da u realizaciji veće operativne obrade bude podneta samo jedna krivična prijava za više krivičnih dela (npr. krivično delo Udruživanje radi vršenja krivičnih dela) i protiv većeg broja policijskih službenika, drugih zaposlenih u Ministarstvu i/ili građana. U ovim slučajevima krivično delo je konzumirano sa više radnji izvršenja krivičnih dela kao pojedinačnih događaja i u slučaju da ne postoji organizovanost kriminalne grupe, navedene radnje izvršenja bi bile samostalna krivična dela“-saopštava SUK.

ucentar.rs

Leave a Reply

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.