Nacionalni savet odgovorio ucentar.rs- na potezu bezbednosne službe!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Naša redakcija uputila je pitanja Nacionalnom savetu za visoko obrazovanje povodom autentičnosti diplome o položenom doktoratu Safeta Hodže, sudije Ustavnog suda nepriznate države Kosovo- čiji je faksimil uzburkao akademsku javnost. Radi se o kopiji sa pratećom dokumentacijom na kojoj stoje potpisi dekana  privatnog fakulteta ECPD, ali i bivšeg rektora kragujevačkog univerziteta dr Nebojše Arsenijevića. ECPD je u kratkom saopštenju demantovao da se „radi o njihovoj diplomi i da je oni nisu izdali“.

Odgovor Nacionalnog saveta za obrazovanje prenosimo integralno:

„Poštovani,

Na pedesetoj- elektronskoj sednici Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje (NSVO) zaključenoj 29. decembra 2020 godine, NSVO  je razmatrao sledeća pitanja koja je dostavio portal ucentar.rs, a koja se odnose na stečenu diplomu o položenom doktoratu Safeta Hodže, koja je po navodima izdata 2016.godine u saradnji Evropskog centra za mir i razvoj (Univerziteta) ECPD i Univerziteta u Kragujevcu.

  • Šta će NSVO uraditi kako bi se potvrdila ili demantovala autentičnost diplome s obzirom da o izdatoj diplomi nema pisanih tragova?
  • Da li je Univerzitet ECPD zvanično registrovan u Srbiji i kako je potpisan protokol o saradnji?
  • Da li je na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu oko 80 medicinskih sestara iz Hrvatske završilo svoje školovanje posle skandala u ovoj državi kada im je poništeno školovanje?
  • Da li su srpske bezbednsone službe povele istragu na Medicinskom fakultetu povodom dokumentacije koja je dostavljena?
ključno pitanje: čiji je potis na diplomi? dr Nebojša Arsenijević

Vezano za Vaše prvo pitanje NSVO Vas informiše da nema ovlašćenja da preduzme bilo kakvu aktivnost po ovom pitanju. Naime, za procenu validnosti izdatih diploma nadležno je Ministarstvo prosvete nauke i tehnološkog razvoja. NSVO će zatražiti od Ministarstva prosvete i Nacionalnog akreditacionog tela (NAT) da preduzmu potrebne aktivnosti u okviru svojih nadležnosti. Potom Vas obaveštamo da „Univerzitet“ ECPD nikada nije bio akreditovan u skladu za Zakonom o visokom obrazovanju kao ustanova visokog obrazovanja niti je akreditovao bilo koji studijski program. Na sajtu EPCD se nudi 21 studijski program master i doktorskog nivoa. Ni jedan od njih nema akreditaciju. Raspisan je konkurs za upis studenta 2020-2021 godinu. Na sajtu EPCD pominje se saradnja sa Univerziteteom u Kragujevcu na osnovu Agreemnt on Coorperation with the Univerzity of Kraguejvac, Serbia, December 11, 2002 a mogu se naći i objave zajedničkih aktivnosti oko organizacije specijalističkih kurseva i letnjih škola u oblasti medicine. Informacija koja se odnosi na sporno školovanje 80 medicinskih sestara nije poznata NSVO. Vezano za Vaše poslednje pitanje nemamo saznanja o navedenim aktivnostima, ali će NSVO obavestiti Ministartsvo prosvete nauke i tehnološkog razvoja i Nacionalno akreditaciono telo sa zahtevom da se ispitaju nezakonite radnje u poslovanju ECPD (Evropskog centra za mir i razvoj).“Sporni faksimili diloma Safeta Hodže

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Ostavi komentar