Potvrđeno pisanje ucentar.rs: Grad Kragujevac plaća 187 hiljada evra „penale“ EBRD!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Nenad Stanišić. član gradskog veća za finansije potvrdio je naše pisanje da Grad Kragujevac mora prema ugovoru da plati „penale“ banci EBRD, na osnovu nepovučenih sredstava. Autobuska stanica tek dolazi na red. Radi se na promeni ugovora. Odgovor prenosimo u celosti:

„Grad Kragujevac je u decembru 2015. godine zaključio ugovor o kreditu s EBRD. Kredit podrazumeva dve tranše: prvu, u iznosu do 10 miliona evra, za nabavku novih kamiona za prikupljanje čvrstog otpada i  radove na obnovi i izgradnji novih ulica; i drugu, u iznosu do 5 miliona evra, za izgradnju novog Gradskog autobuskog terminala. 
dr Nenad Stanišić

Prema Ugovoru, Grad je u obavezi da EBRD plaća proviziju za angažovanje sredstava na raspoloživa, a nepovučena sredstva, u iznosu od 0,5%. Prva tranša je na raspolaganju od 2016. godine, dok druga tranša (koja se odnosi na autobusku stanicu) još uvek nije raspoloživa, odnosno sredstva po njoj nisu rezervisana (do sada nisu rešena imovinska pitanja na parceli, niti je završen tender za projektovanje).

Imajući u vidu navedeno, provizija za angažovanje sredstava koja nisu povučena (tzv. „penali“) plaća se samo za prvu tranšu kredita (koja se odnosi na nabavku mehanizacije i rekonstrukciju i izgradnju ulica), a ne i za drugu tranšu (koja se odnosi na izgradnju autobuske stanice). 

Kako je od potpisivanja ugovora o kreditu u decembru 2015. do izbora nove gradske vlasti ove godine povučeno svega oko 2,5 miliona evra prve tranše (od raspoloživih 10 miliona), Grad je do sada po osnovu provizije za angažovana, a nepovučena sredstva platio EBRD 187.000 evra (oko 22 miliona dinara). Imajući sve navedeno u vidu, jedan od prvih zadataka nove gradske vlasti, na kome se aktivno radi, je dogovor sa EBRD o izmenama (amandmanima) osnovnog ugovora o kreditu, kao i ubrzana realizacija projekata rekonstrukcije i izgradnje ulica, kako bi se u što kraćem roku povukla raspoloživa sredstva po tom osnovu.“

ucentar.rs


Ovako je govorio Vladimir Maksimović, tada gradski ministar za zaštitu životne sredine, ravnomerni i održivi razvoj o krediti EBRD 2015.godine

 

Kod Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) Kragujevac će uzeti dugoročni kredit u iznosu od milijardu 250 miliona dinara, za takozvane kapitalne investicije, koji će biti realizovan kroz tri tranše.

Vladimir Maksimović, danas gradski ministar za komunalije

„Deo pozajmice biće utrošen za nabavku nove opreme i mehanizacije u JKP „Čistoća“, druga tranša biće upotrebljena za izgradnju i završetak vitalnih saobraćajnica, dok će se treći deo kredita koristiti za izgradnju nove autobuske stanice“, objašnjava u razgovoru za InfoKG Vladimir Maksimović, član Gradskog veća za za zaštitu životne sredine, ravnomerni i održivi razvoj.

Prva tranša kredita u iznosu od 2,5 miliona evra, uz dve godine grejs perioda i rok otplate od osam godina, namenjena je za nabavku kamiona smećara i posuda za odlaganje otpada, kako bi „Čistoća“ mogla neometano da funkcioniše, što sada nije slučaj. Ova sredstva biće i deo za sufinansiranje projekta Regionalnog centra za upravljanje otpadom jer su oprema i mehanizacija deo ovog sistema. Biće nabavljeno 15 vozila i 2000 posuda za odlaganje otpada.

U uređivanje vitalnih saobraćajnica biće uloženo 7,5 miliona. Neće se raditi na ulicama u naseljima, već na onim koje će učiniti atraktivnim industrijske zone. Osim ulice Dušana Đorđevića koja povezuje dva velika sela sa gradom i Dragojla Dudića koja vezuje Stanovo i Šumarice radiće se i ulice-Petrovačka, koja sa ulicom Slobode treba da zaokruži buduću industrijsku zonu kod Strnih žita. Radiće se i ulice Liparska i Božidara Maslaća koje treba da industrijske zonu Denino brdo zaokruže uključujući i izgradnju kišnog kolektora. Planirana je i izgradnja raklja kod Krsta, koji će omogućiti konačno aktiviranje servisa na toj lokaciji, a u planu je i izgradnja mosta prema Erdeču sa pristupnim saobraćajnicama , i najverovatnije kružni tok pred ulaz u Fiat. Time će petlja kod Zvezde biti kompletirana a naselja ispod Palilula i Stanova biće konačno uvezana na ozbiljnu saobraćajnicu, što će omogućiti da građani više ne prelaze na nebezbednim prelazima.

Za novu autobusku stanicu biće izdvojeno 5 miliona dinara. Na ukupan iznos kredita od EBRD je dobijena donacija od 1,2 miliona koja je namenjena konsultantskim uslugama i izradi projektno-tehničke dokumentacije, u šta spada i izrada glavnog projekta. Tranša za autobusku stanicu biće „povučena“ po izradi dokumentacije, u drugoj polovini 2016. godine. Za autobusku stanicu postoje dve potencijalne lokacije u zoni Servis 2 uz auto-put, a iz Gradske uprave se nadaju da će Kragujevčani novu stanicu dobiti 2017. godine.

izvor: infokg.rs 03 12 2015.godine 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Ostavi komentar