„Packe“ iz sveta zbog progona Vojnog sindikata Srbije!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Međunarodna organizacija rada traži od Vlade Srbije da se izjasni o pritiscima na Vojni sindikat Srbije! Saopštenje tim povodom VSS prensoimo u celosti:

„Vojni sindikat Srbije, obavešten je od načelnice odseka za slobodu udruživanja i međunarodne standarde rada, Međunarodne organizacije rada UN (MOR), gđe Karen Kurtis, da je ova organizacija pokrenula postupak u vezi sa mobingom i pritiscima na Vojni sindikat Srbije, i tražila od Vlade Srbije da se o tome izjasni.Ovu agenciju Ujedinjenih nacija, zanima progon koji poslednjih godina Vojni sindikat Srbije doživljava od strane ministra odbrane Aleksandra Vulina i njegovih saradnika iz Ministarstva odbrane, a što se ogleda u sledećem:
:
1. Ministar se nikad nije odazvao pozovu za sastanak sa VSS.
2. Kao predstavnik poslodavca, ministar je odbio da pregovara o kolektivnom ugovoru za zaposlene u VS iako mu je to zakonska obaveza.
3. Administracija ministra Vulina, dala je otkaz sa rada predsedniku VSS jer je govorio na javnim okupljanjima sindikata i u medijima i kritikovao poslodavca iako je to zabranjeno konvencijama MOR i zakonom.
4. Ministar je poništio reprezentativnost VSS iako taj sindikat i danas ispunjava sve uslove reprezentativnosti.
5. Kao poslodavac uslovljavao je VSS da menja Statut sindikata prema njegovim zahtevima.
6. Ministar je naredio obračunskoj službi ministarstva da prekine uplate članarina sindikatu što je bilo na snazi dva meseca na koji način je ugrozio isplate osiguranja i solidarnih pomoći za preko 7000 pripadnika vojske članova VSS.
7. Vulinova administracija dala je otkaz generalnom sekretaru VSS jer je potpisan kao davaoc intervjua za jedne dnevne novine iako generalni sekretar predstavlja sindikat u javnosti.
8. Diskriminiše VSS koji ima 7200 članova, a protežira i vodi prividni socijalni dijalog sa sindikatima koji broje stotinak članova i kojima upravlja on kao poslodavac, što je zabranjeno konvencijom MOR br 98.
9. VSS ne dostavlja nacrte propisa niti razgovara sa tim najvećim sindikatom o položaju zaposlenih u vojsci iako mu je to zakonska obaveza.
Prema konvenciji MOR br 98, u članu 5 piše, u kojoj meri će se ograničenja iz ove konvencije primenjivati na vojsku odredjuje se nacionalnim zakonodavstvom. Nacionalno zakonodavstvo Srbije nijednim svojim zakonom nije ograničilo nijedno pravo sindikata u vojsci osim prava na štrajk. U vezi toga, jasno je da sindikalni predstavnici i sindikati uživaju sva prava i zaštitu kao i bilo koji drugi sindikat u Srbiji. Sindikati u Srbiji, a tako i Vojni sindikat Srbije, registrovani su u skladu sa zakonom u Ministarstvu rada i nezavisna su i samostalna pravna lica. Poslodavac, a naročito državni organi, ne mogu i ne smeju da utiču na to kakve će stavove zastupati i u javnosti i iznositi sindikati kao nezavisna pravna lica.
O svemu navedenom od strane EPSU (evropske federacije sindikata javnih službi) čiji je VSS član, obaveštena je Medjunarodna organizacija rada UN koja je sada pisala Vladi.
Ovakvim odnosom Aleksandra Vulina, prema najvećem i jedinom reprezentativnom sindikatu, samo zato što mu upućuje kritike i traži bolji status za zaposlene u vojsci, šalje se veoma ružna slika u svet o stanju radničkih i elementarnih građanskih prava i sloboda u Srbiji. Zabrinjavajuće je što grubo kršenje Ustavom garantovanih prava i sloboda, kršenjem konvencija MOR br. 87, 98 i 135 i Evropske socijalne povelje, dolazi od jednog ministra i člana vlade koji je položio zakletvu i obavezao se da će ih poštovati tim pre što je ometanje i sprečavanje sindikalnog delovanja krivično delo propisano članom 152 Krivičnog zakonika“.
ZAHTEVI VOJNOG SINDIKATA SRBIJE
Od institucija nadležnih za sprovodjenje Ustava, medjunarodnih konvencija i zakona, pre sve Narodne skupštine, Predsednika i Vlade, a potom Javnog tužioca, sudova i inspekcija, zahtevamo:
1. Da se predsednik i generalni sekretar odmah vrate na posao tako što će se poništiti odluke upravnih organa Ministarstva odbrane.
2. Da se vrati reprezentativnost Vojnom sindikatu Srbije.
3. Da se odmah po formiranju Vlade, otpočnu pregovori za zaključenje kolektivnog ugovora za zaposlene u Vojsci Srbije i delatnosti odbrane.
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Ostavi komentar