Turistički radnici iz Kragujevca na protestu u Beogradu!

Nekoliko desetina vlasnika i radnika turističkih agencija protestvovalo je danas ispred zgrade Parlamenta i Republičke vlade u Beogradu. Oni su danas podneli svoje zahteve premijerki Ani Brnabić, koji se uglavnom svode na pomoć države u situaciji kada su pogođeni korona virusom.

ZAHTEVI VLADI SRBIJE
„Poštovani,
upućujemo Vam zahteve za hitnu pomoć Turističkim agencijama i njihovim radnicima , koji su usled posledica pandemje , izazvane virusom COVID 19, dovedeni na ivicu egzistencije.
1. Tražimo da Fond za razvoj ,koristeći dodatna sredstva samo za sektor turizma, zahteve turističkih agencija rešava po hitnom postupku , sa rokom odobrenja od maksimum 30 dana. U vanrednim okolnostima za poslovanje turističkih agencija redovne procedure i rokovi u donošenju  odluka Fonda za razvoj biće zakasnele i neće doprineti konsolidaciji i održavanju likvidnosti turističkih agencija.
2. Tražimo hitna bespovratna i bezuslovna finansijsku pomoč agencijama koja ce omogučiti opstanak po sledećeem ključu:
5.000.000,00 dinara organizarotima putovanja sa licencom A 40
4.000.000,00 dinara organizatorima putovanja sa licencom A 35
3.000.000,00 dinara organizatorima putovanja sa licencom A 25
2. 000.000,00 dinara organizatorima putovanja sa licencom A 20
1. 000 .000,00 dinara subagentima
Finansijskom podrškom agencijama omogućiće se njihovo preživljavanje u teškim uslovima i sačuvati supstanca te stvoriti uslovi za realizaciju zamenskih putovanja. Ukupna procenjena vrednost zamenskih putovanja je oko 85 miliona eura. Ukupna procenjena vrednost tražene pomoci je oko 15 miliona eura. Hitna  finansijska pomoć preduprediće bankrot agencija, gubitak radnih mesta i trajnu nemogućnost reralizacije zamenskih putovanja.
U slučaju odsustva tražene finansijske podrške doći će do potpunog urušavanja agencijskog poslovanja, trajno, lošeg imidža organizatora putovanja u Srbiji i stvaranje ambijenta potpunog nepoverenja u sadašnje i buduće organizatore putovanja.
3. Tražimo otpis obaveza po osnovu poreza i doprinosa za 4 + 4 mcseca opšte pomoci privredi
4. Moratorijum na otplatu kredita
– Zahtevamo novi moratorijum na otplatu obaveza prema bankama i lizing kućama sa rokom od 6 – 9 meseci.
5.  Tražimo odlaganje obaveza plaćanja poreza na imovinu preduzeća i poreza na dobit preduzeća u vremenu trajanja vanrednih okolnosti i vanrednih mera (koje su još uvek na snazi).
6. HITNO rešavanje problema polisa turističkih agencija za organizovanje putovanja.
7 . Tražimo pomoć za Turisticke vodiče – samostalna delatnost koja ni na koji način nije prepoznata u dosadašnjim merama pomoći, a radi se o Ijudima koji u mnogome čine prave ambasadore turizma Srbije, pre svega u receptivnom delu turističke ponude.Bez bilo kakvih prihoda vec 4 meseca i najave mogućnosti obavljanja posla ni u narednom periodu, svakako spadaju u kategoriju za koju se mora pronaći neko rešenje ukoliko nam je stalo da se ova delatnost očuva“.


ucentar.rs

 

 

 

 

 

 


 

 

Leave a Reply

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.