Bašte kafića i restorana mogu da rade cele godine u Kragujevcu!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Izmenama gradskog Pravilnika o uslovima za postavljanje objekata na javnim površinama, restorani i kafići u Kragujevcu moći će da rade na otvorenom cele godine. Odlukom članova Gradskog veća, na danas održanoj sednici, usvojena je dopuna Pravilnika kojom je omogućeno postavljanje bašte tokom cele godine, na zahtev vlasnika koji ima važeće odobrenje za postavljanje bašte tipa „A“ ili tipa „B“.

Zahtev se podnosi Gradskoj upravi nadležnoj za komunalne poslove, u kome se navodi period za koji se traži produžetak važenja odobrenja.

Gradska uprava nadležna za komunalne poslove donosi rešenje kojim se dozvoljava produžetak važenja odobrenja za zauzeće javne površine. Gradska uprava nadležna za utvrđivanje, kontrolu i naplatu javnih prihoda, utvrdiće visinu naknade za korišćenje prostora na javnoj površini u poslovne svrhe, na način i u postupku saglasno odredbama Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina na teritoriji grada Kragujevca i Zakona kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija.

ucentar.rs io skg 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Ostavi komentar