Grad subvencioniše troškove obdaništa za 2 500 dece!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Priznavanje prava na naknadu dela troškova boravka dece u ustanovama čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice u radnoj 2020/21. godini, Gradsko veće grada Kragujevca Zaključkom o izmenama i dopunama je sa 2300 povećalo na 2500.

Gradsko veće je na sednici održanoj 1. decembra donelo ovaj zaključak uzimajući u obzir interesovanje roditelja da pitanje smeštaja i boravka dece reše u privatnim predškolskim ustanovama, zatim broj dece na Listi čekanja, kao i činjenicu da se priznavanje prava vrši na osnovu podnetih zahteva roditelja, sve do objavljivanja Jedinstvenog javnog konkursa za prijem dece na celodnevni boravak u predškolske ustanove čiji je osnivač grad Kragujevac a koji se obično objavljuje početkom marta tekuće za narednu radnu godinu. Razlog za donošenje ovog zaključka je definisanje broja dece za koju se može u radnoj 2020/21 godini priznati pravo na naknadu dela troškova za boravka u privatnim predškolskim ustanovama na teritoriji Grada, saopštila je informativna služba.

ucentar.rs


 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Ostavi komentar