Privatnoj izvršiteljki koja je nenajavljeno blokirala račun KCK već jednom zabranjen rad!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Privatna izvršiteljka Ivana Žugić, koja je blokirala račun Kliničkog centra „Kragujevac“ bez ikakve najave i „skinula“ novac za plate radnicima u kovid bollnicama i ambulantama sredinom prošle godine izgubila je licencu za rad na godinu dana!

Odlukom Komore javnih izvršitelja, a na osnovu rešenja Disciplinske komisije Ministarstva pravde, javnoj izvršiteljki iz Kragujevca Ivani Žugić izrečena je mera „zabrana obavljanja delatnosti na godinu dana zbog prekoračenja zakonskih ovlašćenja“.

„Javna izvršiteljka Ivana Žugić delatnost je obavljala na podričju Višeg i Prvivrednog suda u Kragujevcu. Kako se navodi u rešenju, njoj se zabrana obavljena te delatnosti na godinu dana izriče zbog prekoračenja zakonskih ovlašćenja. Komora javnih izvršitelja privremeno je na mesto Ivane Žugić postavila javnog izvršitelja Aleksandra Todorovića“- kaže se u tadašnjem saopštenju Komore.

Inače, suspenzija je usledila posle niza dopisa udruženja „Efektiva“, o čemu je isrpno pisao poratal Nove ekonomije, čiji tekst prenosimo integralno sa adrese https://novaekonomija.rs/vesti-iz-zemlje/efektiva-nadle%C5%BEni-mesecima-%C4%87ute-o-problemati%C4%8Dnom-izvr%C5%A1enju-u-kragujevcu

„Na osnovu pravnosnažne presude u korist tužioca, Grada Kragujevca i na osnovu rešenja o izvršenju iz 2013. godine, Ivana Žugić je dana 19. februara 2020. godine, u pratnji tridesetak policajaca i vatrogasaca, sprovela izvršenje na imovini Dragane Ignjatović“, kažu u Efektivi za Novu ekonomiju, i objašnjavaju da se radi o lokalu u centru Kragujevca, koji je izvor njene egzistencije.

Efektiva tvrdi i da izvršiteljka Žugić nije smela da preduzme nijednu izvršnu radnju u tom postupku, jer je umesto nje trebao da bude nadležan Osnovni sud u Kragujevcu, što je potvrdio i Grad Kragujevac 2013. i 2016. godine, a o čemu postoje podaci na Portalu sudova.

„Pošto je poverilac nije formalno odredio za postupajućeg izvršitelja, Ivana Žugić kao pokriće za sprovođenje izvršenja koristi falsifikovani predlog za izvršenje iz 2013. godine, kojim poverilac za sprovođenje izvršenja određuje sud. Sa dokumenta je uklonila originalni pečat prijema suda sa datumom prijema (10.07.2013), skinula ceo delovodni pečat i na njegovo mesto stavila svoj prijemni pečat sa svojom oznakom И.И. 478/17 i datumom prijema 22.12.2017. To je ‘njen’ predlog za izvršenje“, napominju u Efektivi.

Dragana Ignjatović je inače vodila sudsku postupak da sačuva lokal koji Grad Kragujevac želi da joj oduzme i za koji još od 1992. godine kao investitor poseduje pravnosnažnu građevinsku i upotrebnu dozvolu.

PROBLEMATIČNA KVADRATURA KOJA JE NAVEDENA U ZAPISNIKU O IZVRŠENJU

U postupku je inače, napominju u Efektivi, više puta zvanično utvrđeno da lokal nema površinu koja stoji u pravosnažnoj presudi, pa je sudski izvršitelj 2015. godine odustao od izvršenja.

„Prilikom sprovođenja izvršenja, Ivana Žugić je u zapisniku navela da je izvršenje sprovela na objektu površine 25 metara kvadratnih sa jednom prostorijom, što je neistina, jer je sudski više puta utvrđeno da objekat ima površinu od 32,80 metara kvadratnih sa dve prostorije. Ivana Žugić nije prosledila Veću Osnovnog suda u Kragujevcu nijedno pravno sredstvo koje je Dragana Ignjatović podnela protiv nje“, dodaju u Efektivi.

U toj organiyaciji sumnjaju da su sva ta sredstva „možda završila u fioci javne izvršiteljke“, jer joj „možda ne odgovara da slučaj stigne pred sud“.

I pored svega, 22. decembra 2017. godine, Osnovni sud u Kragujevcu je rešenjem obustavio postupak a za postupajućeg izvršitelja je u istom rešenju određena Ivana Žugić, ali nije navedeno na osnovu čega je ona određena.

Efektiva naglašava i da je izjašnjavanje nadležnih o ovom slučaju neophodno i zbog toga što sumnjaju u ispravnost izvršiteljkinog predloga za izvršenje, ali i zbog toga što nju poverilac nije formalno odredio za postupajućeg izvršitelja.

Poseban problem u celom slučaju bila je i odluka o ukidanju suspenzije Ivane Žugić, koja do reakcije Efektive nije bila dostupna u relevantnim glasilima, o čemu je ta organizacija pisala još tokom marta.

„Priča je toliko krupna da je nedopustivo da bude pojedena i zataškana, tim pre što je Dragana Ignjatović postupanjem Ivane Žugić pretrpela štetu od najmanje 8,25 miliona dinara“, dodaju u Efektivi.

Zbog svega što se dogodilo, dve advokatske kancelarije, jedna iz Kragujevca i jedna iz Beograda, podnele su krivične prijave protiv Ivane Žugić zbog nekoliko krivičnih dela, a u jednoj od njih je impliciran i organizovani kriminal.

ucentar.rsdno: Privatna izvršiteljka „skinula“ novac za plate medicinarima u kovid bolnicama u KC „Kragujevac“!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Ostavi komentar