Novi krov na crkvi u selu Žabari kod Topole!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Crkva posvećena Svetom Preobraženju Gospodnjem, sagrađena sredinom 19. veka, dobila je novi krovni pokrivač. Truo drveni krov zamenjen je čeličnim krovom i urađeni su betonski serklaži, saopšteno je iz opštine Topola.

Crkva “Sv. Preobraženja Gospodnjeg“ nalazi se u selu Žabari kod Topole, u neposrednoj blizini glavnog puta koji prolazi selom. Sagrađena je sredinom XIX veka i svojom visinom od 36m, svrstava se u najveće sakralne građevine šumadijske eparhije. Crkva ima ograđenu portu, u čijem sklopu se nalazi i sveštenički dom. Glavni prilaz objektu je sa istočne strane, odakle vodi pristupna staza. Pretpostavlja se da je na jugoistočnoj strani ispod nadgrobnika sa inicijalima M.G. sahranjen njen ktitor, koji je sa blagoslovom Miloša Obrenovića podigao ovaj hram. Reč je o jednobrodnoj građevini trikonhalne osnove, arhitektonike koja odiše obeležjima barokno-klasicističkog stila, a koja pruža utisak katedralnog izgleda. Oltarski prostor na istočnoj strani završava se polukružnom apsidom, a sa strana su pevničke apside istovetnog oblika. Brod je zasvođen poluobličastim svodom pokrivenim dvoslivnim krovom. Na zapadnoj strani nalazi se mala priprata sa galerijom, zasvođena krstastim svodovima, iznad koje se nalazi dominantni barokni zvonik.

Zvonik je pokriven tipičnim “baroknim kubetom“ na kvadratnoj osnovi, sa pokrivačem od bakarnog lima. Iznad oltarskog prostora nekada se nalazilo još jedno kube, sve do 1909. godine, kada je porušeno u zemljotresu. Prilikom pomenutog zemljotresa, bio je srušen gornji deo Crkve – prvobitni svod sa nosećim lukovima od opeke, delovi zidova iznad svoda i krovna konstrukcija. Unutrašnjost Crkve je malterisana i omalana 1971. godine, a neadekvatni postojeći svod od drveta je oslikan. Pod u objektu je od glaziranih raznobojnih betonskih pločica.
Skromnu fasadnu plastiku čini niz slepih arkadica izvedenih u malteru i smeštenih iznad šest lučno zasvođenih otvora, kao i krovni venac sa severne i južne strane.

Svi portali su uokvireni crvenim peščarom, dok je na unutrašnjoj strani nadvratnika uklesano više posveta na crkvenoslovenskom jeziku. Drveni ikonostas izrezbaren je u neoklasicističkom stilu sa nizom stilizovanih biljnih prepleta i osam belih korintskih stubova. Na njemu se nalazi devetnaest ikona, srpskog slikara Steve Todorovića. Rađene su tehnikom uljanih boja uz evidentan uticaj nazarenske slikarske škole.
Crkva Sv. Preobraženja u Žabarima utvrđena je za nepokretno kulturno dobro – spomenik kulture odlukom Vlade RS br.633-2850/2010, od 22. 04. 2010. godine.
ucentar.rs FOTO: opština Topola

izvor: http://www.kulturnonasledje.com/crkva-u-sv.-preobra%C5%BEenja-u-%C5%BEabarima.html 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Ostavi komentar