ludilo: Grad dao zgradu pijace iz 1929 pod zaštitom države kao hipoteku!?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

„Resorni odbor za privredu GrO Narodne stranke u Kragujevcu je kroz analizu revizorskog izveštaja JKP Šumadija (dostupan na sajtu APR-a) od 04.08.2020. godine saznao da je kao sredstvo obezbeđenja za dugoročni investicioni kredit tog preduzeća stavljena zgrada stare gradske tržnice odnosno prodajni objekat pijace „Centar“ izgrađen 1929. godine a koji predstavlja kulturno istorijsko dobro i pod zaštitom je države“- kaže se u saopštenju Narodne stranke u Kragujevcu.

Dalje se navodi da je preduzeće  dana 01.08.2019. godine zaključilo Ugovor o dugoročnom investicionom kreditu broj L 2445/19 sa Addiko Bank a.d. Beograd u ukupnom iznosu od 5.000.000,00 evra sa otplatom u 120 jednakih mesečnih rata, tako da prva rata dospeva dana 31.07.2021. godine, a poslednja dana 19.07.2029. godine.

.Namena kredita je finansiranje investicionih ulaganja u: 1) rekonstrukciju zelene pijace, 2) rekonstrukciju autobuskih stajališta i 3) uređenje gradskih grobalja. Ugovorena kamatna stopa iznosi 3M EURIBOR + 3,49%. Izvršna vansudska HIPOTEKA na Zgradi poslovnih usluga br.1 , površine 1.442 m2 (Pr+1), izgrađenoj na KP 4123, preuzet iz zemljišnih knjiga u korist
(Postojeća zgrada Preduzeća Prenosioca JKP „Gradske tržnice“ ). HIPOTEKA je upisana je u List nepokretnost broj 10328 KO Kragujevac 3, Rešenjem br.952-02-12-025 16659/2029 od 20.08.2019. godine. Založna izjava je overena kod nadležnog organa overe u formi javnobeležničkog zapisa OPU;795-2019od 19.08.2019.“ stoji u revizorskom izveštaju, a prenosi Narodna stranka.

Oni postavljaju pitanja ko je iz grada ponudio a ko je ispred banke prihvatio objekat gradske tržnice da bude pod hipotekom i ko je radio procenu.

-Takođe postavljamo i pitanje na koliko je objekat procenjen? U narednom periodu tražićemo na uvid kompletnu dokumentaciju u vezi sa ovim kreditom jer strahujemo da u slučaju upadanja u kašnjenje u otplati kredita objekat gradske tržnice i jedan od simbola grada može lako „otići na doboš“. I na kraju postavljamo pitanje da li moramo da se zabrinemo za sudbinu muzeja „21. oktobar“, hektara zelenih površina u Šumaricama, Staru skupštinu, Gimnaziju…- kažu narodnjaciucentar,rs

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Ostavi komentar