Majka upravnika zgrade u Kragujevcu gradi dva stana- na 10 spratu!

Doktorka M.V. tvrdi da se gradi nelegalno. Da je sa desetog sprata padala fasada, da nije ispoštovana odluka ministarstva građevine o obustavi radova, da se grade dva stana a ne adaptacija prostora… Nadležni: „Sve je u redu- imaju dozvole“…
„Početkom 2019. godine na ulazu zgrade u ulici Vladike Nikolaja Velimirovića  zatekla sam obaveštenje stanarima da će na zajedničkoj terasi na desetom spratu biti vršena rekonstrukcija.  Ispostaviće se- izgradnja dve nove stambene jedinice i jedno proširenje postojećeg stambenog prostora“.
Ovako svoju priču počinje doktor M.V. zaposlena u ovdašnjem Kliničkom centru- koja je kako kaže preživela pakao od „građeivnsko-urbanističke mafije“ u Kragujevcu.
Kada je krenula da rasplete klupko saznaje „da je vlasnik stambenog prostora majka upravnika zgrade Marka Ćulibrka“.
-Imajući u vidu da se i stan moje majke nalazi na desetom spratu logično je bilo da postavim pitanje kuda će ići fekalna kanazicacija obzirom da vrlo dobro poznajem taj prostor. Prvi korak je bio da potražim projekat“- priča  M.V.  Ona tvrdi da je nekoliko puta pokušala da stupi u kontakt sa upravnikom zgrade, inače kolegom koji je zaposlen u kragujevačkoj Medicinskoj školi Markom Ćulibrkom.  Pokušaji nisu urodili plodom. Namerna da dođe do projekta odlazi u Gradsku upravu i tu, kako navodi. shvata „da su stvari u suprotnosti sa zakonima i pratećim propisima“.
-Dolazim do Tomislava Spasenića, tadašnjeg načelnika Gradske uprave za urbanizam čiji se potpis nalazi na dozvoli za gradnju. On je inače osuđen na kaznu od 6 meseci „kućnog zatvora“ uz elektronsku kontrolu zbog primanja mita i zloupotrebe službenog položaja u saizvršilaštvu. Ni tada ne uspevam da vidim plan i projekat jer su dokumenti u elektronskom formatu!? Ovo nemušto obrazloženje je bilo praktično paljenje alarma da nešto definitivno nije dobro. Iz razgovora sa upravnikom zgrade, čija je majka Olgica Ćulibrk jedan od investitora sporne gradnje nekako saznajem da je dozvola koju su lokalni organi izdali formulisana tako da buduće stambene jedinice moraju da ostanu u postojećim gabaritima. Dvoje ostalih  stanara investitiora su- dr Ivica Magdić, direktor „Dispanzera za žene“ i Sanje Pantović,
-Da će se od gabarita ozbiljno odstupiti postaje jasno onog trenutka kada se mojoj majci dostavlja zahtev da ukloni crevo od klime koje se nalazi na ravnom krovu iznad mesta gradnje. Ukoliko se ostaje u gabaritima, kako stoji u dozvoli, ne postoji razlog da to crevo smeta- jasna je dr M.V.
Prema njenim rečima, u istom trenutku još nekoliko vlasnika stanova u zgradi podnosi nadležnoj upravi zahtev za privremenu obustavu gradnje, dok se ne utvrdi validnost dozvole i saznaju detalji oko same investicije.
Ništa, međutim ne može da zaustavi investitore, kaže ona.
„U jednom trenutku upravnik zgrade koji, ponavljam i sam ima značajno prostorno proširenje i čija je majka Olgica Ćulibrk jedna od troje investitora, obaveštava stanare da su metalna vrata koja vode do zajedničke terase, a gde su namerni da počnu gradnju- obijena. Kaže i da će da zameni bravu i svim stanarima podeli nove ključeve. Na teren je izašla i policija kojoj je upravnik Ćulibrk rekao da na tom prostoru nisu rešeni imovinsko-pravni odnosi. Upravo ta informacija baca senku na regularnost dozvole jer se dozvola ne izdaje u uslovima nerešene imovine ali se pojavljuju i dva nova momenta. Prvi je da je upitan izbor i obavljanje funkcije upravnika zgrade jer su sumnjivi potpisi kojima je izabran kao i činjenica da on nema potrebnu licencu. Drugi momenat je vezan za ispravnost potpisa stanara kojim odobravaju nadogradnju i na osnovu koje se dobija dozvola. U oba slučaja neki potpisnici nisu vlasnici stanova što je neophodan uslov, a za jedan potpis se osnovano sumnja da je falsifikovan. Ispravnost ovih dokumenata dodatno opterećuje i činjenica da nisu overeni kod notara. Postavlja se i pitanje da li su uopšte važeći potpisi prikupljeni 2012. godine za nešto što se gradi sedam godina kasnije“- pita se naša sagovornica koja već treću godinu vodi bitku za rešavanje ovog problema.
načelnica okruga

Zajedno sa grupom stanara pokušava da dođe do revizije postupka izdavanja dozvole, ali nadležni predlog odbacuju. Sledeći korak bilo je obraćanje Šumadijskom upravnom okrugu koji nije ostao nem. Tek dopis Ministarstvu građevina donosi neki rezultat. Rešenjem tog ministarstva sporna dozvola se vraća na razmatranje i nakon panike u lokalnim organima ona biva ukinuta. „Reakcijom nadležnog ministarstva lokalni moćnici se dozivaju pameti – dozvola je ukinuta. U normalnim okolnostima ukinuta dozvola znači obustavu radova. To ovde nije bio slučaj. Grubi radovi su završeni ali se oni finiji nastavljaju istim tempom. Smenjuju se radnici iz JKP Vodovod i kanalizacija, Elektrošumadije, Energetike, razne zanatlije. Jednostavno kao da je sve u najboljem radu. Zaključujem da ili grad nije sposoban da sprovede sopstvene odluke i rešenja ili je sprega o kojoj govorim jača od institucija sistema“, pita se naša sagovornica. Kaže da je tokom same gradnje, koja je nastavljena iako je dozvola ukinuta došlo i do nekoliko ozbiljnih incidenata u smislu bezbednosti. Samo je sreća sprečila da umesto parkiranog automobila ne strada neko od prolaznika ili dece koja se igraju na zelenim površinama oko desetospratnice na čijem je vrhu sporna nadogradnja. „Građevinski inspektor Radomir Miljojković je morao da zna da radovi na visini nisu obezbeđeni na propisan način. Svi građevinski radovi moraju da budu adekvatno obeleženi i obezbeđeni. Ovde to nije bio slučaj. U dva navrata su padale cigle sa visine iznad desetog sprata. Zapravo jednom je pala cigla a drugi put se odvalio veliki deo fasade. Stradala su tri parkirana automobila. Ne smem da pomislim šta bi se desilo da je neko u tom trenutku bio u blizini. Nije mi potrebna diploma medicinskog fakulteta da pretpostavim ishod događaja da se umesto automobila tu našao čovek ili dete. Nakon više dopisa koje sam uputila inspektoru Miljojkoviću jednom smo se slučajno sreli. Rekao mi je jasno i glasno „Piši šta hoćeš, ne možeš mi ništa“! Ta količina bahatosti i samouverenosti da su nedodirljivi vređa i dostojanstvo i inteligenciju“, ogorčena je dr M.V. Zahtevala je i stručno veštačenje.

„Veštak je bio šokiran zatečenim stanjem. Nedvosmisleno je napisao da postoji realna opasnost da se venac obruši. Ipak, verujem da je pravda dostižna“, zaključuje dr M.V i najavljuje borbu do kraja. Kaže da ne preti već da obećava da će stvar „isterati“ na čistac i da će neko morati da odgovara, „da ruši neregularno izgrađeno ili šta god“.
„Član sam SNS. Obavezali smo se da se borimo protiv kriminala i korupcije“, odlučna je dr. M.V.


ODGOVOR građevinskog inspektora. „IMAJU urednu dozvolu“!
Građevinski inspektor Radomir Miljojković odgovorio je na pitanja UCENTAR povodm ovog slučaja.  Dopis prenosimo integralno:

„U vezi Vašeg zahteva za informacijom a povodom rekonstrukcije i nadgradnje u postojećem gabaritu višeporodične stambene zgrade sa više od tri stana- dopuna etaže koja se u listu nepokretnosti vodi kao Pk i izgradnju stanova na prohodnoj terasi 10-tog sprata, na kp. br. 3933 KO Kragujevac 4, u ul. Vladike Nikolaja Velimirovića br. 1, a čiji su inestitori Magdić Ivica, Pantović Sanja, i Ćulibrk Olgica svi iz Kragujevca, ul. Vladike Nikolaja Velimirovića br. 1, obaveštavamo Vas sledeće:
Gore navedeni investitori su pribavili građevinsku dozvolu br. ROP-KRG-38301-CPI-1/2018 od 17.01.2019. godine, a izvršili prijavu radova dana 08.04.2019. godine, zavedenu pod br. ROP-KRG-8699-WA-1/2019.
Postupajući po predstavci V. M. od 12.04.2019. godine br. XIV-02-354-195/19, glavni građevinski inspektor je uručio obaveštenje dana 16.04.2019. godine investitorima, o predstojećem inspekcijskom nadzoru, koje je uručeno 17.04.2019. godine, o predstojećem inspekcijskom nadzoru koji će se izvršiti na gradiluštu dana 22.04.2019. godine, a za istu kontrolu uručen je nalog za inspekcijski nadzor je dana 22.04.2019. godine na terenu.
Investitori poseduju: -rešenje o zauzeću javne poršine br. 352-329/19-XIV-01 od 18.04.2019. godine, ugovor sa izvođačem radova ( IP34 GRADNJA doo, iz Kragujevca ul. Kapetana Lukića br. 47), koga zastupa direktor Ivan Petrović kao izvođač, odnosno odgovorni izvođač diplomirani građevinski inženjer sa licencom br. 410 N747 13, a u ime investitora nadzorni organ Marko Mandić diplomirani građevinski inženjer sa licencom br. 311 R230 17.
Gradska uprava za prostorno planiranje, urbanizam, izgradnju i zaštitu životne sredine. Odeljenje za objedinjenu proceduru, je odbilo zahtev Jovanović Elizabete, Luković Vere i Latković Veselina za ponavljanje upravnog postupka br. XVIII-3510-7/19 od 23.05.2019. godine, u kom postupku je doneto pravosnažno rešenje br. ROP-KRG-38301-CPI-1/2018 od 17.01.2019. godine.
Ministarstvo Građevinarstva, Saobraćaja i infrastrukture, Šumadijski upravni okrug je rešenjem br. 363-351-20/19-10 od 26.07.2019. godine, poništilo rešenje Gradske uprave za prostorno planiranje, urbanizam, izgradnju i zaštitu životne sredine. Odeljenja za objedinjenu proceduru, br. XVIII-3510-7/19 od 23.05.2019. godine, i predmet vraća na ponovni postupak i odlučivanje.
Dana 22.10.2019. godine, Gradska uprava za prostorno planiranje, urbanizam, izgradnju i zaštitu životne sredine. Odeljenje za objedinjenu proceduru, je rešenjem br. XVIII-3510-7/19 od 22.10.2019. godine, je poništilo pravosnažno rešenje o građevinskoj dozvoli, Gradske uprave za prostorno planiranje, urbanizam, izgradnju i zaštitu životne sredine. Odeljenja za objedinjenu proceduru
br. ROP-KRG-38301-CPI-1/2018 od 17.01.2019. godine.
Gradska uprava za prostorno planiranje, urbanizam, izgradnju i zaštitu životne sredine. Odeljenje za objedinjenu proceduru je rešenjem br. XVIII-3510-7/19 od 22.11.2019. godine, Odbila zahtev Magdić Ivice, Pantović Sanje, i Ćulibrk Olgice svi iz Kragujevca, ul. Vladike Nikolaja Velimirovića br. 1, za vraćanje u pređašnje stanje.
U među vremenu su svi radovi završeni na rekonstrukciji i nadgradnji u postojećem gabaritu višeporodične stambene zgrade sa više od tri stana, kao dopuna etaže.
Dana 04.12.2019. godine investitori su preko punomoćnika podneli žalbu Ministarstvu Građevinarstva, Saobraćaja i infrastrukture, Šumadijski upravni okrug protiv rešenja Gradske uprave za prostorno planiranje, urbanizam, izgradnju i zaštitu životne sredine. Odeljenje za objedinjenu proceduru br. XVIII-3510-7/19 od 22.11.2019. godine.

Dana 09.12.2019. godine obratili su se sa zahtevom Gradskoj upravi za komunalne i inspekcijske poslove građevinaskom inspektoratu za odlaganje izvršenja rešenja Ministarstva Građevinarstva, Saobraćaja i infrastrukture, Šumadijski upravni okrug br. 363-351-20/19-10, od 26.07.2019. godine i rešenja br. XVIII-3510-7/19 od 22.11.2019. godine, Grada Kragujevca, Gradske uprave za prostorno planiranje, urbanizam, izgradnju i zaštitu životne sredine. Odeljenje za objedinjenu proceduru, jer je podneta tužba upravnom sudu – Beograd, 04.10.2019. godine
Što se tiče opadanja dela fasade koja se desila na suprotnoj strani od strane gde su se izvodili radovi je u nadležnosti Upravnika stambene zajednice i samih stanara čija je obaveza održavanja zajedničkog objekta.
Provera validnosti potpisa i njihovu autentičnost je u nadležnosti uprave koja izdaje građvinske dozvole a ne građevinske dozvole, a naša je kontrola izvođenja radova.
Naredba ministarstva o zabrani izvođenja radova nije postojala već je poništena građevinska dozvola nakon izvedenih radova sa građevinskom dozvolom a tada su se izvodili radovi za koje nije potrebno pribavljati akt nadležnog organa krečenje gletovanje i postavljanja podova, sanitarije i keramike.
Gospođa koja je podnosila prijave nije mogla da shvati da oni poseduju građevinsku dozvolu i da imaju uredno prijavljeno gradilište, našta sam joj rekao da u ovom trenutku nema osnova za postupanje građevinskog inspektora dok se ne poništi građevinska dozvola i rešenje o poništaju postane pravosnažno i konačno, na šta je ona odgovorila da će ona svakog dana da prijavljuje , a ja sam odgovorio prijavljuj slobodno samo što ja nemogu svakog dana samo njoj da odgovaram već imam i druga posla.

GLAVNI GRAĐEVINSKI INSPEKTOR

Radomir Miljojković dip. građ. inž.“ODGOVOR UPRAVNIKA ZGRADE: „Odakle Vam moj broj?“

Na naš poziv da odgovori na neka sporna pitanja vezana za licencu upravnika koju poseduje, i eventualnog falsifikovanja potpisa stanara, za šta je opštužen od M.V. Marko Ćulubrk odgovorio je pitanjem: „Odakle Vam moj privatni broj“. Igrom slučaja broj se nalazio na njegovom FB profilu, pa je u međuvremenu- obrisan!


u centar.rs foto: ucentar/ printskrin/fb

!!! Zapratite nas i na FB  najnovije vesti, događaji i afere iz Kragujevca i Šumadije na https://www.facebook.com/ucentarkg/
skinite našu android aplikaciju
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nepes.ucentarr

17 Comments

 1. Nikola Markovic
  15/03/2021 - 10:10 am

  Kakav tekst. Svi oznaceni imenom i prezimenom, samo inicijali podnosioca prijave. Verovatno zato sto je ljubomorna na svoje kumove koji su dobili dozvolu za nadogradnju a ne ona. Pa zato pravi pakao svojim kumovima.

  Reply
  • Bumbar
   15/03/2021 - 11:44 am

   Sve sto je navedeno je Istina!!!!! Sve moze da se proveri, kakav god da je motiv ljubomora ili sta vec, dokazi i dokumenta potvrdujuju situaciju o nelegaloj gradnji, i jos dosta krivicnih dela pocinjenih uz to. Ako vlast kaze da se bori protiv krimonala, vreme je da to i dokaze na delu. Slucaj 1 / 1

   Reply
   • Rankovic
    17/03/2021 - 12:37 am

    Izvinite ..kose bori protiv kriminala?
    Vucic i brstija..OVDE SE JAVLJA problem frustrirane zene emotivno prazne..ljubomorne na uspesnog kolegu.
    Mozda ima i detalja iz 3 smene nama ndpoznatih.. doticna Dr..
    Dokona koja tuzeka jlude..pa zar bi neko pravio na 10 spratu stan bez dokumentacije..ako se malo raspitate investitori su visoko skolovani i isto pozicionirani.Radi se o uglednim licnostima grada Kragujevca tako da nepostoi mogucnost da su nesto radili NEZAKONITO..
    Gospobja koja tuzi
    Istice da je clanSNS
    Kako to da je nestala dokumentavija pribavljena..kako posle izgrafnje da se ponisti fozvola..
    Cikam negog u ispekciji dase suprostavi CLANICI
    Dr…SNS..
    IZGUBICE POSO
    CAK I ZATVOR STOI..
    procice ubrzo i vlast SNS..vidite i sami sta rade presednik .ministri..beli bvuk i ostali..

    Reply
 2. Marija
  15/03/2021 - 10:31 am

  Veliko BRAVO za Sumadijski okrug, ciji profesionalni izvestaji, jos iz perioda pocetka gradnje, apsolutno negiraju sve izvestaje Gradjevinske inspekcije! Takodje, brzinom kojom su na svaki prigovor reagovali!

  Reply
 3. CICA
  15/03/2021 - 11:20 am

  Ako je Ivica Magdić uspeo da zaposli ženu u Domu zdravlja sa 60 godina (prvo radno mesto) onda može da zida i gradi gde hoće i koliko hoće,ali neće moći dokle hoće ni on ni onaj što mu je zaposlio ženu ,ni onaj što mu je izdao dozvolu.

  Reply
  • Aleksa
   17/03/2021 - 12:48 am

   Jao cico..tuzno je to
   Sto abrovisete…zaposlio neko nekog..taj ima 60 godima..po vma ta osoba treba da umre gladna netreba joj dati pravo da radi..jer ima 60 godina..a jos ima i muza..Vi nemate muza¿¿ mozda vi niste imali kvalifikaciju da vas zaposli..🥲
   A verujem da niste ni konkurisali..

   Reply
 4. Nikola
  15/03/2021 - 11:38 am

  Jos pre nekoliko godina kad se gradile nadogranje koje ne postoje ni u Avganistanu(tu ima nekoliko zgrada istih I zivim u Jednoj od njih I svake su nadgoradjene tad da me sramota da pogledam gore ) I vide se sa prozora te agencije u opstini gde daju dozvolu I kad sam bio kod njih usao Sam tamo I rekao pogledajte jel vas Malo nije sramota na sta to lici..

  Reply
  • Aca
   17/03/2021 - 12:55 am

   Bolje je da prokisnjavaju..pa vama na nizim spratovima ne kisne na glavu ..radi se o ravnim krovovimA..
   Zato je vlast i dozvolila dase nadgrade i pokriju zgrade..
   Sto da ti nebi izdvoio i ostali stanari po par hiljada evra da sanirate krovove…nema zasta kuce da ve ujede..zahvalite ljuma sto su vam pokrili zgrade da vam ne prokisnjava..sram vas bilo…vas i ove ,,postenjacine „iz vlasti

   Reply
 5. Zoran
  15/03/2021 - 3:28 pm

  Ovo je sramota, ovakvo ponašanje i mutne radnje profesora i akademskog gradjanina, pa ovo ima samo kod nas. Dokle će više nekažnjeno da prolaze ovakvi pajtosi???

  Reply
  • Kap..u punoj casi
   17/03/2021 - 1:03 am

   Pa vi im se uluzujete kad ih sretnete..recite im to u lice.
   Mnogo.mi vi drzite do morala..tu nista nema nezakonito..doduse ova Dr Iz SNS moze i da ponisti dozvolu donetu ..
   Vlas ja vlast..

   Reply
 6. Andreja
  15/03/2021 - 3:47 pm

  Ovo je sramota, ovakvo ponašanje profesora i akademskog gradjanina, pa ovo ima samo kod nas, kakav primer on daje mladjim generacijama, zapitajte se malo ko nam uči decu…Dokle će više nekaznjeno da prolaze ovakvi pajtosi???

  Reply
 7. Nemanja
  15/03/2021 - 5:11 pm

  Jasna je situacija da je Upravnik zgrade zloupotrebio svoju nelegalnu funkciju. Jasno je da su svi radovi napravljeni korupcijom i tolerancijom gradskih sluzbi koje su bile u obavezi da reaguju!! Cist kriminal i korupcija na delu…

  Reply
 8. Leka
  15/03/2021 - 9:01 pm

  Dr M.V. je pre svega COVEK a u sns je pre svega da bi se borila protiv bezakonja i lopovluka

  Reply
 9. notar
  16/03/2021 - 8:31 am

  Ćulibrk? Dakle, nije odavde, pa samo bahato. Klasika…

  Reply
 10. Milan
  16/03/2021 - 10:45 am

  Srbija nam je to!!! Bio sam ubedjen da se ali to dogadja samo nama “ obicnim“ . KRIMINAL nema granice. Imam 80god i punu fioku neresenih molbi izalbi.“ Hrani sina pa sali u beli svet“

  Reply
 11. ljubce
  16/03/2021 - 2:21 pm

  katastrofa je blaga rec!

  Reply
 12. CICA
  17/03/2021 - 11:09 am

  Aleksa,onaj ko zida zgrade neće da umre od gladi sigurno.Volela bih da mi kažete gde je bio taj konkurs .Nigde Aleksa ,već burazerski dogovor direktora DZ i muža kao i sve ostalo svojstveno takvim profilima.

  Reply

Leave a Reply

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.