ekskluzivno: Hrvati „proterali“ ECPD- pa medicinske sestre studirale u Kragujevcu

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Poništavanje 22 diplome medicinskih sestara iz Hrvatske od strane Univerziteta u Kragujevcu, a koje su stečene u saradnji ovdašnjeg Medicinskog fakulteta i privatnog „univerziteta“ ECPD- sa sobom donosi i nove skandalozne momente. UCENTAR je došao do obimne dokumentacije koje pokazuju kako su se Hrvatice uopšte našle u Kragujevcu-ali i samom toku studiranja.

mišljenje institucija u Hrvatskoj

Naime, ovaj privatni „univerzitet“ je u saradnji sa Univerzitetom iz Zenice i Univerzitetom VAMK Finske, organizovao strukovne studije za medicinske sestre i fizioterapeute na fakultetu u Puli. Prema navodima hrvatske štampe godina studiranja koštala je i do dve hiljade evra.  Međutim, problem nastaje kada hrvatske državne institucije odbijaju da priznaju diplome.

Dokumentacija do koje smo došli kaže da su vlasti u Hrvatskoj obustavile studiranje medicinskim setrama u Puli koji je sprovođen po programu sa privatnim univerzitetom ECPD još 2012. godine- rešenjem tamošnjeg ministra prosvete Željka Jovanovića.

U dokumentu „Nalaz i mišljenje na temelju provedenog upravnog nadzora na Poitehnici Pula- Visokoj tehničko poslovnoj školi s pravom javnosti“ od 23. januara 2013. godine- Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske nalaže  fakultetu u Puli da obustavi sporne studijske programe.

rešenje ministra prosvete u Hrvatskoj

-Organizatori takvih obrazovnih programa ne mogu izdavati diplome ili druge isprave, ali mogu izdavati potvrde o završenom obrazovanju u kojima je izričito navedeno da je reč o obrazovnom programu koji nije sveučilišni, niti stručni studij- te se njime ne stiču akademska zvanja odnosno akademski stupnjevi. Stoga se na području Republike Hrvatske niti se za njih nakon njihovog završetka mogu izdavati diplome- kaže se u dokumentu koji je potpisao ministar prosvete.

Prethodno se u maju 2012.godine grupa studenata anonimno obratila  istom ministarstvu tražeći mišljenje da li su diplome stečene u saradnji fakutleta u Puli i privatnog univerziteta E..C.P. D. validne u Hrvatskoj.

Odgovor pomoćnice ministra Ružice Beljo Lučić bio je negativan. Mišljenje ministarstva prosleđeno je i Dragici Šimunec iz Hrvtske komore medicinskih sestara.

Nakon toga studiranje je nastavljeno u Kragujevcu.

Prema rečima rektora Univerziteta dr Nenada Filipovića do sada je poništeno 22 diplome, a još toliko je na proveri i čekaju odluku.

„Diplome su poništene medicinskim sestrama koje su nastavu pohađale u Puli, na studijskom programu Evropskog centar za mir i razvoj (ECPD), koji nije bio registrovan ni u Hrvatskoj ni kod nas. Hrvatska je zbog toga zabranila izvođenje nastave, a deo studenata upisao je treću godinu na FMN u Kragujevcu, bez ikakve nostrifikcije i potvrde o položenim ispitima“, objasnio je Filipović.

Rektor je rekao ECPD nema ni dozvolu za rad ni akreditaciju za izvođenje studijskih programa u Srbiji, zbog čega su diplome poništene.

Za Univerzitet u Kragujevcu zakoniti i legalni su samo akreditovani studijski programi realizovani po zakonima Srbije, rekao je Filipović i najavio da će nakon izvršene provere preostalih diploma izdatih medcinskim sestrama iz Hrvatske, one biti obaveštene o poništavanju, a celokupna dokumentacija će biti predata MUP Srbije.

 

 ucentar.rs 


!!! Zapratite nas i na FB  najnovije vesti,
događaji i afere iz Kragujevca i Šumadije na FB UCENTAR
skinite našu aplikaciju ANDROID
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Ostavi komentar