-Odlukom o organizaciji gradskih uprava dobijamo uprave koje do sada nismo imali kao što je recimo Uprava za propise. Jedan od zadataka nove uprave je ujednačavanje pravne prakse i svih akata Gradskog veća i Skupštine grada kako bi akti bili razumljivi i jasni ne samo pravnicima, nego i onima koji to nisu. Cilj je da sve gradske uprave rade jednoobrazno kada je u pitanju stil pisanja i izrada tih akata. Skoro dve godine smo imali sistem koji je funkcionisao sa pet gradskih uprava. To je bio dovoljan vremenski period da se uoče nedostaci, prednosti i mane takvog sistema.  To bi svakako trebalo da poboljša rad i efikasnost gradske uprave, ali i zadovoljstvo građana s druge strane- zaključio je Petrašinović.ucentar.rs foto: SGK