RGZ: upišite JMBG u katastar- da ne bi bilo problema!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

U evidenciji katastra nalazi se više od 19 miliona parcela, a među osnovnim podacima vlasnika jedinstveni matični broj građana (JMBG) trenutno nije upisan kod svih.

Iz Republičkog geodetskog zavoda (RGZ) upozoravaju da ovaj propust može napraviti problem prilikom kupoprodaje, jer je JMBG jedini podatak koji je drugačiji za svaku osobu, dok se drugi mogu poklopiti u desetinama slučajeva. Zbog toga apeluju da vlasnici što pre unesu i ovu činjenicu u bazu podataka katastra.

Većina nosilaca prava nad nepokretnostima i ne zna da osim imena, imena jednog roditelja, prezimena, adrese prebivališta, odnosno boravišta, identifikacioni podaci moraju da sadrže i JMBG. To najčešće saznaju

kada pokušaju da prodaju imovinu, pa ih notar opomene ili odbije prilikom sklapanja ugovora, dok se ne upiše i ova činjenica. Može da se dogodi, naime, da još desetine ljudi imaju identičnu kombinaciju – ime, prezime i ime roditelja.

– Upis JMBG je značajan kao bezbednost i štiti od prevare, jer je to individualna i neponovljiva oznaka identifikacionih podataka o građaninu kao fizičkom licu, koji se određuje rođenjem i upisuje u Matičnu knjigu rođenih. Njegovim upisom u bazu podataka katastra nepokretnosti obezbeđuje se nedvosmislen i siguran podatak za identifikaciju imaoca prava na nepokretnosti. Time se onemogućuje da drugo lice sa istim imenom i prezimenom, kojima se i roditelj isto zove, što se u praksi događalo mnogo puta, upiše u katastru nepokretnosti u svoju korist svojinu, hipoteku na tuđoj nepokretnosti – kažu u RGZ.

Vlasnici kojima manjka ova stavka, trebalo bi da podnesu zahtev za upis kod nadležne Službe za katastar nepokretnosti.

– Uz zahtev je potrebno dostaviti očitanu, odnosno fotokopiranu ličnu kartu, lično na šalterima, u zakazanom terminu, ili dostavljanjem zahteva putem pošte preporučenom pošiljkom, za koju se plaća taksa, shodno Zakonu o republičkim taksama – objašnjavaju u katastru.

Naknada za upis ovog podatka je 550 dinara, a vlasnici nekretnina mogu da provere da li imaju upisan JMBG preko portala RGZ. Izvor: Biznis.rs (Marija Jovanović) 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Ostavi komentar