Cilj je da se uz korišćenje istih kadrovskih, materijalnih i finansijskih sredstava dobije kvalitetnija i brža usluga građanima grada Kragujevca i da ovaj veliki sistem u budućnosti funkcioniše efikasnije, rekao je Nenad Stanišić, član Gradskog veća za finansije obrazlažući predlog odluke. Broj gradskih uprava jeste dupliran, ali broj službenika na položaju neće biti. Povećanjem broja uprava smanjen je broj resora koji svaka gradska uprava pojedinačno pokriva čime želimo da povećamo posvećenost kako načelnika tako i ostalih zaposlenih. Nova je, Gradska uprava za propise koja će da se stara i daje stručna mišljenja o usaglašenosti sa Ustavom, zakonima, podzakonskim aktima, statutom grada Kragujevca i ostalim aktima, a koje donose gradonačelnik i Gradsko veće i upućuju u dalju proceduru. U novoj organizaciji, veći akcenat je dat na Gradsku upravu za ljudske resurse, imajući u vidu da želimo da povećamo motivisanost i osposobljenost službenika za obavljanje posla, čime će i građani dobiti kvalitetniju i bržu uslugu. Ova odluka, ističe Stanišić doneta je na osnovu devet meseci analize rada postojećih uprava a u skladu sa uočenim rizicima i propustima u poslovanju.

Ljudski resursi imaju veoma značajnu ulogu i do sada nisu funkcionisali, rekao je gradonačelnik Kragujevca Nikola Dašić. Za funkconisanje grada izuzetno je bitno kakvi su kadrovi zaposleni i kako funkcionišu. Razvoj kadrova, karijerno kretanje, usavršavanje,

raskrsnica, panorama, Kragujevac, 04.10.2011.
foto: Nebojsa Raus

ocenjivanje je nešto na šta sve velike kompanije poklanjaju veliku pažnju. Ne postoji nijedna kompanija koja nema službu ljudskih resursa i to je posao za koji se angažuju druge kompanije, ukoliko ih one same nemaju. Preko ove uprave, kazao je Dašić želimo da školujemo mlade ljude i da ih kadrovski pravilno vodimo kako bi sutra bili  dobri činovnici, a to nam je bitno jer smo svesni da građani Kragujevca nikada nisu bili zadovoljni gradskom administracijom. Zaposleni, odbornici i ja kao gradonačelnik treba da budemo servis građana i zato je bitno da se potencijal ljudskih resursa uskladi sa naukama koje ih proučavaju, poručio je Dašić.ucentar.rs