ZAŠTITNIK građana REŠETA Petnicu!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

„Zaštitnik građana, u cilju zaštite najboljeg interesa i prava deteta, zatražio je od Poverenika za informacije od javnog značaja da proveri da li je udruženje građana „Istraživačka stanica Petnica“ u skladu sa zakonom prikupljalo lične podatke dece i mladih polaznika njihovih programa“, kaže se u saopštenju.

 Od Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja zaštitnik građana traži podatke „da li su programi stručnog usavršavanja nastavnika koje organizuje to udruženje akreditovani.

-Zaštitnik građana se, u nastavku postupka kontrole pravilnosti i zakonitosti rada nadležnih organa pokrenutog 25. juna 2021. godine na osnovu medijskih napisa o seksualnom zlostavljanju polaznica programa u „IS Petnica“, obraća Povereniku za informacije od javnog značaja u okviru saradnje dva nezavisna državna organa imajući u vidu postojanje sumnje da je u konkretnom slučaju došlo do povrede prava deteta i mladih, između ostalih i prava na zaštitu podataka o ličnosti- ističe se u saopštenju.

Od Poverenika za informacije od javnog značaja Zaštitnik građana traži da proveri da li je u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti prikupljanje i obrada podataka koju je vršilo ovo udruženje putem formulara koji je to udruženje propisalo i koji se nalazio na njihovom sajtu, a koji popunjavaju deca prilikom konkurisanja na neki od programa koje realizuje udruženje „IS Petnica“.

-Zaštitnik građana pita Poverenika za informacije od javnog značaja da li je u skladu sa zakonom prikupljanje podataka kao što su materijalne mogućnosti porodice da pomogne u dodatnom obrazovanju deteta, da li je i kod koje osiguravajuće organizacije učenik osiguran, fotografija učenika, broj mobilnog i broj kućnog telefona učenika. Takođe, Zaštitnik građana pita i da li je u skladu sa zakonom prikupljanje podataka putem formulara kao što su imena roditelja/staratelja, zvanje i zanimanje roditelja, naziv ustanova u kojima rade roditelji, imena i zanimanja članova porodičnog domaćinstva, kao i zahtev za dostavljanje preporuka nastavnika i školskog psihologa/pedagoga što se tražilo prilikom konkurisanja- navodi se u saopštenju.

U okviru saradnje dva nezavisna državna organa Zaštitnik građana očekuje da ga Poverenik za informacije od javnog značaja izvesti o eventualnom sprovedenom inspekcijskom nadzoru odnosno drugim aktivnostima i merama koje je u skladu sa svojim ovlašćenjima preduzeo ili namerava da preduzme u ovom slučaju.

-Od Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja Zaštitnik građana traži da ga u što kraćem roku obavesti da li je u periodu od 2011. do 2021. godine neki od programa udruženja „IS Petnica“ bio među odobrenim programima stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, kao i koji program je u pitanju i u kom periodu je bio odobren- ističe se u saopšteju .ucentar.rs foto: prinskrin

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Ostavi komentar