OŠTRO: „Guvernerka LAŽE- Banke ne naplaćuju obradu kredita u EU“!- kažu u Efektivi

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Udruđenje potrošača Efektiva žestoko je reagovalo na izjavu guvernerke „da je naplata troškova obrade kredita standard u EU i da je tamo to dozvoljeno“. Oni za tu izajvu kažu „da je LAŽ“, a kao primer navode presudi Suda pravde EU u Luksemburgu i predmet C-621/17 od 03.10.2019. godine.
-U pragrafu 41 presude navodi da je na nacionalnom sudu koji je uputio zahtev, u ovom slučaju mađarskom, da proveri da li je korisnik kredita bio obavešten o razlozima koji opravdaju plaćanje naknade za troškove kredita, dok u paragrafu 43 Sud pravde EU navodi da na zaštitu koju Direktiva 93/13 o nepoštenim odredbama ugovora nastoji pružiti potrošaču s obzirom na to da se on nalazi u podređenom položaju u odnosu na pružaoca usluga kad je reč o mogućnosti pregovaranja i informisanja, važno je da se priroda stvarno pruženih usluga može razumno shvatiti ili izvesti iz celokupnog ugovora- kažu u Efektivi i navode da se „ u izreci presude Sud pravde EU zaključuje da u potrošačkim ugovorima ne treba detaljno navesti i sve usluge koje se pružaju u zamenu za predmetne iznose, ali kod onih ugovora kod kojih se nisu vodili pojedinačni pregovori i u kojima se tačno utvrđuju iznosi troškova kredita, njihova metoda obračuna i trenutak kad ih je potrebno platiti- kaže se u saopštenju i navodi „da to kod ugovora o kreditima u Srbiji nije slučaj“. Banke u Srbiji ne obaveštavaju korisnike kredita o strukturi i visini tih troškova, te metodu/mehanizmu njihovog obračuna, već ih određuju paušalno, u procentualnom iznosu, te korisnik kredita nije upoznat da li se radi o stvarnim troškovima koje je banka imala prilikom obrade njegovog kredita“.
-Pošto gospođa kaže da je naplata obrade kredita međunarodni standard bankarskog poslovanja prisutan u zemljama članicama EU, onda bi dobro bilo da srpskoj javnosti objasni kakvo je iskustvo na primeru recimo Nemačke (osnivača EU) čiji je Vrhovni sud još u maju 2014. godine presudom obavezao banku da vrati novac na ime nezakonito naplaćenih troškova obrade kredita ili recimo kakvo je iskustvo u Švedskoj, čije banke troškove obrade kredita naplaćuje u fiksnim simboličnim novčanim iznosima, uglavnom jednakim bez obzira na visinu kredita, ne vezujući ih procentualno za visinu odobrenog kredita?- pita Efektiva. Prema njima „važno je i istaći i to da u regionu, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, postoje na desetine pravosnažnih presuda u kojima su sudovi utvrdili ništavost odredbi ugovora o naknadama za obradu kredita i obavezali banke da vrate novac klijentima“.
-Gospođa na mestu guvernera, brutalno je juče obmanula javnost Srbije, ako njoj iko uopšte i veruje. Sve što smo naveli dostupno je na internetu i lako se može proveriti.
Čak je i sama NBS pre 4 godine uputila dopis bankama u kom traži od njih da naplatu troškova usklade sa propisima, što znači da u tom trenutku (ni do sada se ništa nije promenilo) naplata tih troškova NIJE BILA U SKLADU SA PROPISIMA! Link sa obaveštenjem NBS je ovde: https://efektiva.rs/…/nezakonitost-obrade-kredita…/

kaže seu saopštenju.


ucentar.rs  

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Ostavi komentar