LOPINE! Sve rade da ne vrate pare građanima

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

U računu za struju svaki potrošač mesečno plaća oko 142 dinara za „trošak garantovanog snabdevanja“. Nekoliko građana je zbog toga tužilo EPS i dobilo presudu da im se vrati novac. Viši sudovi su tužbe odbacili, kažu u EPS-u. Najavljuju da će se žaliti i na presudu u sporu koji je pokrenuo potrošač iz Prijepolja, i navode da je stav Vrhovnog kasacionog suda da taksa nije sporna.

Osnovni sud u Prijepolju doneo je presudu u korist potrošača – naplata „troška garantovanog snabdevanja“ je nezakonita. Presudu je potvrdio i Viši sud u Užicu da EPS treba da mu nadoknadi gotovo 6.000 dinara, koje je od 2014. platio po tom osnovu.

Jovan Ristić iz udruženja „Efektiva“ kaže da trošak snabdevača koji se pojavljuje na svakom računu za struju nije obrazložen.

„Po toj specifikaciji koju EPS ne saopštava, a koju je nekada saopštavao, stoji da se kroz njega između ostalog naplaćuje trošak izrade i štampanja računa. Izrada i štapanje računa, taj trošak je izričito zabranjeno naplaćivati na osnovu člana 12. tačka 4. Zakona o potrošačima“, objašnjava Ristić.

U EPS-u kažu da su se žalili Višem sudu, jer „trošak garantovanog snabdevača“ naplaćuju u skladu sa Zakonom o energetici i Metodologijom za određivanje cene električne energije za garantovno snabdevanje Agencije za energetiku.

„Trošak snabdevača se ne odnosi se na trošak izdavanja i slanja računa, već pokriva deo opravdanih troškova snabdevača, tačnije pokriva pet odsto svih opravdanih troškova garantovanog snabdevača, koje odobrava Agencija za energetiku,“ navodi EPS.

U Agenciji za energetiku podsećaju, da se po njihovoj metodologiji, ta stavka naplaćuje od 2006. godine, samo se tada zvala „naknada za merno mesto“.

„Tom metodologijom je predviđeno da se pokrivaju i Operativni troškovi koji predstavljaju opravdane troškove nastale po osnovu obavljanja delatnosti javnog snabdevanja električnom energijom. U skladu sa navedenim Metodologijama koje donela Agencija i koje su objavljene u Službenom glasniku i možete ih naći na našem sajtu, EPS dosledno naplaćuje ovaj trošak“, navodi Agencija.

Slične stavke na računima za struju kažu, plaćaju i građani u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj.

Aleksandar Nešić

Sa druge strane, osnivač Udruženja „Proces“ Aleksandar Nešić za „Sputnjik“ podvlači da je EPS godinama naplaćivao „Trošak garantovanog snabdevača“, koji je trenutno 142,62 dinara, iako nije bilo poznato šta on zapravo predstavlja, odnosno koje stavke obuhvata.

Protivzakonitim ga čini što je u suprotnosti s odredbama Zakona o zaštiti potrošača, tačnije Člana 12, a Stava 4, kojim je propisano da je zabranjeno naplaćivanje izdavanja i slanja računa potrošaču. Agencija za energetiku Republike Srbije, koja daje saglasnost na odluku EPS-a kojom se utvrđuje ‘Trošak garantovanog snabdevača’, istakla je da u taj trošak ulaze troškovi izrade i slanja računa, što je protivno Zakonu o zaštiti potrošača“, objašnjava Nešić.
Iako je „Trošak garantovanog snabdevača“ fiksan, on ulazi u osnovicu za obračun akciza i PDV-a, što građanima daje mogućnost da u tužbama potražuju i srazmeran deo tih naplaćenih poreza.ucentar.rs/rts

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Ostavi komentar