Udžbenici koji se raspodele učenicima prvog razreda, u skladu sa ovim Zaključkom, izuzev pratećih radnih svezaka, odnosno listova, po završetku prvog razreda vraćaju se školi, koja roditelju daje pisanu potvrdu da je udžbenik vraćen, odnosno pisano obaveštenje da je u obavezi da izvrši naknadu štete, sa naznačenom visinom sredstava koji je dužan da uplati u određenom roku na navedeni račun, u slučaju da nije u mogućnosti da vrati udžbenik.

Članovi Veća dali su i saglasnost na zaključenje Ugovora između grada Kragujevca i Univerzitetskog kliničkog centra o finansiranju dodatne medicinske edukacije u zdravstvenoj ustanovi „ Bethesda Children’s Hospital“ u Budimpešti, specijalizovanoj za lečenje dece obolele od spinalne mišićne atrofije. Imajući u vidu da grad Kragujevac ima dvoje dece koja boluju od SMA Minju i Gavrila,  na inicijativu gradonačelnika Nikole Dašića, grad je u dinarskoj protivvrednosti opredelio  5 106 evra za edukaciju dva fizioterapeuta zaposlena u UKC Kragujevac. Ovi zdravstveni radnici radiće sa pacijentima odnosno decom obolelom od spinalne mišićne atrofije nakon prijema genske terapije. Imajući u vidu specifičnosti lečenja takvih pacijenata grad Kragujevac želi da dugoročno obezbedi adekvatnu medicinsku negu.

Odlukom Gradskog veća Osnovna škola „Svetozar Marković“ dobila je saglasnost za izvođenje radova na zameni fasadne stolarije novom PVC stolarijom na objektu matične škole. Za iste radove na objektu izdvojenog odeljenja u Velikim Pčelicama neophodno je pribaviti saglasnost Republike Srbije, s obzirom na to, da grad nije nosilac prava svojine na tom objektu. Inače, programom raspodele inevesticionih sredstva u nadležnom ministarstvu za oba objekta opredeljeno je 9,3 miliona dinara sa PDV – om.

 Gradsko veće dalo je saglasnost i Osnovnoj školi „Treći kragujevački bataljon“ za izvođenje radova na zameni fasadne stolarije na objektu produženog boravka škole. Resorno ministarstvo za te radove obezbedilo je četiri miliona dinara.ucentar.rs foto: prinskrin