Danas se molimo najpoštovanijoj srpskoj ikoni Bogorodici Trojeručici!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Danas, 25.jula, pravoslavni Srbi se molitveno obraćaju ikoni Presvete Bogorodice Trojeručice. Ova ikona je najpoštovanija ikona u Hilandaru i najznačajnija u našem narodu. Pripada redu onih ikona koje je, po predanju, ikonopisao Sveti apostol i jevanđelist Luka, prvi slikar hrišćanstva. Na njenoj drugoj strani naslikan je Sveti Nikola. Posvećeni su joj manastiri Gorica i Devine Vode. 
Ikona je dobila ime u 8. veku u vreme ikonoboračke jeresi. Jedan od najvećih protivnika ikonoborstva bio je Sveti Jovan Damaskin, tada još svetovnjak. Zato što je pisao protiv ikonoborstva odsečena mu je desna ruka. Držeći odsečenu u zdravoj ruci, Jovan Damaskin se celu noć molio pred ikonom Presvete Bogorodice da mu isceli ruku kako bi nastavio da piše o poštovanju svetih ikona. Čudo se zaista dogodilo. U znak zahvalnosti svetitelj je dao da se u srebru sačini ruka i da se postavi na ikonu. Nakon čudesnog isceljenja, Jovan Damaskin se zamonašio. Monaški život je provodio u lavri Svetog Save Jerusalimskog u koju je poneo i ikonu svoje dobrotvorke – Bogorodica Trojeručice. U lavri su se nalazile još dve velike svetinje – ikona Presvete Bogorodice Mlekopitateljice i Paterica, igumanski štap Svetog Save Jerusalimskog. Prema predanju ovaj svetitelj je na samrti prorekao da će u ovaj manastir doći jedan carski sin njegovog imena – Sava i da će po njegovom poklonjenju pričvršćeni štap pasti na zemlju. Zaveštao je da se novom Savi kao blagoslov daruju manastirske svetinje. Njegovom zaveštanju Sveti Jovan Damaskin dodao je svoje – da se tom carskom sinu da i ikona Presvete Bogorodice Trojeručice. 
Pet vekova kasnije proročanstvo Svetog Save Jerusalimskog se obistinilo. U lavru je došao srpski monah Sava. Dok se poklanjao svetitelju, igumanski štap je pao. Isto čudo se ponovilo i sledećeg dana. Tako su se razrešile sumnje monaha da je srpski monah onaj koga su čekali. Ikona je čuvana uz dvorove svih Nemanjića sve do kraja 14. veka kada je car Stefan Dušan Silni preneo u Studenicu. Kad su Turci krenuli na Studenicu u 15. veku, monasi su pokušali da spasu najvrednije. Ikonu su pričvrstiti na samar jednog magareta i pustili ga da slobodni ode, kuda ga Bogorodičina volja povede. Magare je nekako stiglo do same Svete Gore. U to vreme vladala je nesloga u Hilandaru jer monasi nisu mogli da izaberu igumana. U toku večernje molitve, začuo se glas Bogorodičin koji je jasno rekao da je Ona igumanija manastira. Sutra, na jutarnjoj molitvi ikona Presvete Bogorodice Trojeručice nalazila se na igumanskom mestu. Verujući da je u pitanju prevara, monasi su ikonu vratili u oltar, međutim sve se ponovilo i narednog dana. Od tada je ikona stajala na igumanskom mestu a sama Presveta Bogorodica smatra se igumanijom Hilandara. 
Ikona Presvete Bogorodice Trojeručice je 1993. godine nakratko izneta sa Svete Gore boraveći u Solunu u crkvi Svetog Dimitrija kada ju je videlo više od milion ljudi. I tada se desilo čudo jer je jedan čovek, slep od rođenja, u svojoj 33. godini života, pred čudotvornom ikonom Presvete Bogorodice Trojeručice, progledao.


ucentar.rs

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Ostavi komentar