KRVOPIJE: Kragujevčani opet na udaru gradskih preduzeća, izvršitelja i sudija..

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

„Obaveštavam građane grada Kragujevca da je na računima za usluge komunalnih i drugih usluga uočena još jedna nezakonita nepravilnost koja se zloupotrebljava od strane javnih izvršitelja i pravosudnih organa ako se eventualno vodi parnični postupak na ime duga pred sudovima“- kaže se u tekstu Bogdana Pavlovića iz Kragujevca koji je nedavno razoktrio uvećanje računa od strane JSP „Kragujevac“ unazad nekoliko godina.

svastika Radomira Nikolića i dalje direktorka JSP

Naime, na računima je dat rok korisniku komunalnih i drugih usluga da dobijeni račun može reklamirati u datom roku, od 8 dana o dana prijema, nadležnoj službi za reklamacije JSP Kragujevac.

-Pošto se radi o računu preko koga se vrši naplata usluga od opšteg ekonomskog interesa davanjem gore pomenutog roka isti je suprotan Zakonu o zaštiti potrošača (ZZP) jer nije moguće davati bilo kakav roka za davanje reklamacije ni po jednom osnovu za usluge od opšteg ekonomskog interesa. Iz ugla zakonodavca i pozitivnih važećih propisa, JSP Kragujevac bi trebalo da svakom korisniku koji podnese bilo kada i bilo kakvu reklamaciju ili prigovor odgovori u roku od najkasnije 8 dana o dana prijema reklamacije (prigovora) gde će u tom istom odgovoru JSP Kragujevac navesti kako će postupiti po predmetnoj reklamaciji, da li je reklamacija osnovana ili ne, kao i da odredi naknadni dodatni rok uz saglasnost korisnika ako rešavanje predmetne reklamacije nije moguće okončati najkasnije u zakonom predviđenom roku od 15 dana-kaže Pavlović.

On navodi, da „prilikom sudskog spora predmetne sudije pre svega Osnovnog suda u Kragujevcu ne obraćaju pažnju na sve gore izneto iako su po službenoj dužnosti u obavezi da vode računa o primeni sistemskih zakona kao što je i gore pomenuti Zakon o zaštiti potrošača a gde se time jasno krše prava korisnika usluga u sudskom postupku“.

Branko Petronijević da obarti pažnju…

Dodatno, predmetne sudije čak znaju da zanemare ovo pravo ali i da se pozovu na čl. 27 gradske odluke grada Kragujevca o objedinjenoj naplati komunalnih i drugih usluga (SLG Kragujevca br. 3/2003, 8/2005, 35/2008 i 40/2009) koja je nezakonita jer nije upodomljena sa sistemskim zakonom o zaštiti potrošača (ZZP) i time onemoguće korisniku usluga da eventualno uspe u svom sporu pred sudom.Podsećanja radi, zakoni su po pravnoj snazi jači od bilo kakavih gradskih odluka i pomenutim gradskim odlukama nije moguće derogirati (menjati) zakone a posebno ne sistemske zakone.Informacije radi, javno preduzeće JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE Beograd je ovu nepravilnost uklonilo 2018. god- kaže Pavlović.

On „poziva JSP Kragujevac, nadležne gradske organe i gradskog pravobranioca da sporne stvari upodome sa zakonima naše zemlje kako bi se sprečila dalja zloupotreba prava i sprečilo dalje uskraćivanje prava korisnicima komunalnih i drugih usluga na teritoriji grada Kragujevca“.
ucentar.rs

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Ostavi komentar