Prema rezultatima ispitivanja higijenske ispravnosti, izvorska voda za piće sa javnih česmi nije ispravna, a ni bezbedna za upotrebu. Na osnovu razmatranja ispitivanih parametara na mernim mestima Šumarice, Divostin, Bubanj, Košutnjak, Teferič, Beloševac, Ždraljica, Kapovac, Petrovac i Grujina česma, nadležna zdravstvena ustanova dala je stručno mišljenje da od analiziranih 10 uzoraka, obavljenih tokom jula, nijedan uzorak nije bio ispravan i bezbedan za upotrebu.