DRAMATIČNO: Srbija danas bez sudova- advokati brane pravni poredak!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Sudovi u Srbiji danas neće raditi!
Do toga je dovelo donošenje stava Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda,
kojim je, kao što je Ucentar već pisao, praktično u Srbiji izvršen državni udar i suspendovan
pravni poredak.
Naime, VKS je pod uticajem bankarskih i stranih korporacijskih lobija doneo dopunu
pravnog stava o dozvoljenosti ugovaranja troškova kredita i pravni stav o dozvoljenosti
ugovaranja premija osiguranja, kao obaveze korisnika, kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita. Na taj način hiljade građana koji su podneli tužbe za vraćanje nezakonito naplaćenih troškova kredita dovedeni su u situaciju da umesto naplate, bankama plaćaju visoke parnične troškove samo zato što su se sudu obratili da bi zaštitili svoje pravo.
Takođe, ova neustavna odluka VKS, dovešće i do pravne mogućnosti da banke koje su
već, po pravosnažnim presudama platile dosuđene iznose na na ime troškova i osiguranja
kredita, traže vraćanje isplaćenog, ali i parnične troškove i plaćene sudske takse.
Advokatska komora Srbije je nedavno ponudila izlaz iz situacije koja je srušila pravni
poredak u Srbiji: da VKS povuče svoj pravni stav i da dopusti sudovima da rade po zakonu i
Ustavu. Međutim, iz VKS je stigao odgovor da neće povući svoj stav, te da se sudske odluke
mogu osporavati samo u sudskom postupku. Da je Srbija zaista pravo uređena zemlja, sudije
VKS koji su učestvovali u donošenje ove odluke odgovarali bi za najteže krivično delo – rušenje ustavnog poretka zemlje. Ukoliko bi ova odluka VKS opstala to bi odomaćilo praksu da u budućnosti VKS donese i odluku, na primer, da se u građanskim postupcima koji se tiču porodičnog, naslednog, obligacionog prava, primenjuje šerijatsko pravo. Jer, ako mogu da suspenduju zakone i pravnim stavom nalažu sudovima u Srbiji kako da postupaju, zašto ne bi
mogli da sudovima u Srbiji nekim budućim stavom predlože primenu pravnog sistema, na primer, Saudijske Arabije.
Advokati tokom jednodnevne obustave rada, danas neće postupati u postupcima pred sudovima i drugim organima bez izuzetka, te da se obustava odnosi na sve postupke
uključujući i takozvane pritvorske predmete, postupke prema maloletnicima i postupke po
privremenim merama. U toku obustave rada advokati mogu sačinjavati pismene podneske koji su vezani za rok i u situaciji kada bi stranka izgubila pravo na podnošenje pravnog sredstva ili bi joj bila naneta neadokandiva šteta.
– Obustavom rada advokati Srbije izražavaju najoštrije protivljenje objavljenim pravnim
stavovima Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda, kojima se na direktan način
narušava pravna sigurnost građana Republike Srbije i menja dosadašnja sudska praksa naših
sudova. Advokatska komora Srbije upozorava da doneti pravni stavovi predstavljaju poslednji u nizu pokušaja da se u pravni sistem Republike Srbije uvedu rešenja koja pogoduju bankarskom sektoru, a na štetu građana.- ističe se u saopštenju Advbokatske komore Srbije.

AKS naglašava da je advokatura, u dva navrata, uspela da odbrani prava građana
prilikom okušaja donošenja nacrta izmena i dopuna Zakona o parničnom postupku, a naročito da se preko zakonodavne vlasti autentičnim tumačenjima utiče na konkretne sudske postupke koje naši građani vode protiv banaka, sada se pribegava ostvarenju istog cilja preko najviše sudske instance. Takođe, AKS smatra da je doneti pravni stav da je pravno valjana odredba ugovora o kreditu kojom se korisnik kredita obavezuje da plati banci premiju osiguranja kod NKOSK u direktnoj suprotnosti sa dosadašnom nespornom praksom svih sudova u Republici Srbiji uključujući u Vrhovni kasacioni sud. Primena ovakvog stava dovela bi do gubitka sporova na štetu građana, a u korist banaka. Dopuna stava Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda o dozvoljenosti ugovoranja troškova kredita, a bez obaveze banke da posebno dokazuje strukturu troškova dovodi do povlašćenog položaja banaka u odnosu a ostale privredne subjekte, a na štetu građana. Ovakvim postupanjem najviša sudska instanca u Republici Srbiji stavila na stranu ekonomskih interesa poslovno-bankarskih centara moći i izražava svoju sumnju u nezavisno postupanje Vrhovnog kasacionog suda ukonkretnom slučaju, kaže se u odluci AKS o proglašenju obustave rada advokata.
Protestni skup advokata iz cele Srbije, biće održan danas u 14 časova, ispred Vrhovnog kasacionog suda u Beogradu, ulica Nemanjina 9.ucentar.rs

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Ostavi komentar