Nakon završenih pripremnih radova na iskopu i grebanju već postojećeg deformisanog asfalta na kolovozu, izvode se radovi na asfaltiranju biciklističke i pešačke staze i to u dva pravca, prvi od parkinga ispred „Palisada“ do Spomenika V3, a drugi pravac od Spomenika čistačima obuće do Hotela „Šumarice“. Pored toga obavlja se asfaltiranje i oivičavanje već postojećih zemljanih  pešačkih površina i rehabilitacija deformisanih  staza  pored potoka.

Kompletna količina izgrebanog asfalta biće nasuta i valjanjem poravnata duž dela Lovačke ulice od Hotela „Šumarice“ ka Višnjaku.

Planom je predviđeno da započeti radovi na rehabilitaciji budu završeni do kraja ove nedelje ukoliko to vremenski uslovi dozvole.


izvor i foto: IS SKG

ucentar.rs