Uokviru radne posete u Kragujevcu, delegacija nemačkog Ministarstva za privrednu saradnju i razvoj, predstavnici Nemačke razvojne saradnje GIZ sa predstavnicima gradskog veća dr Gordanom Damnjanović i Dušanom Aleksićem obišli su Srednju stručnu školu i predškolsku ustanovu Drugarstvo, nosioca programa ’’Obuka veština za vaspitače/medicinske sestre u vrtiću’’ koji u okviru projekta Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji podržava Nemačka razvojna saradnja.

Programom posete prikazan je način kako funckionišu i sarađuju relevantni partneri i kako Nemačka razvojna saradnja podržava razvoj akcionih planova ali i kako izgleda međusektorska saradnja, rekla je Aleksandra Dimić – Ugrinaj, predstavnica programa ’’Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji ’’. Kao takva definiše šta treba da se radi zajednički a veliki značaj u tome ima civilno društvo, istakla je ona. Prezentacija programa ’’Obuka veština za vaspitače/medicinske sestre u vrtiću’’ predstavlja meru konkretne podrške ekonomskim osnaživanjem, zapošljavanjem u okviru kojeg je kroz obuku za profil medicinska sestra/vaspitač prošlo 20 kandidata od kojih 19 žena i jedan muškarac. Reč je o dodatnoj obuci podržanoj od strane Nemačke razvojne agencije na predlog tri kragujevačka vrtića Drugarstvo, Akvica i Šumska vila koji su se partnerski spojili kao poslodavci i zatražili podršku za kvalifikovanje ljudi, objasnila je predstavnica GIZ-a.

Koordinatorka programa mere obuke veština za vaspitače i vaspitače-medicinske sestre, Sanja Milosavljević predstavila je način realizacije projekta pokrenutog usled povećane potrebe za ovim profilom. U okviru programa kandidati su prošli kroz teorijsku obuku u trajanju od 12 dana a zatim 42 dana praktične nastave i rad sa decom uzrasta od godinu do sedam godina. Nakon završnog ispita i praktičnog dela dobili su sertifikate i od 21 praktikanta njih 14 je dobilo posao, objasnila je Milosavljević.

Značaj vrtića ništa ne može da poceni naročito kada su u pitanju stereotipi jer deca nisu rođena sa stereotipima, rekao je Santiago Alonso, predstavnik Saveznog ministarstva za privrednu saradnju i razvoj Nemačke, oni su otvoreni i slobodni da se druže sa decom različitog socijalnog i kultorološkog miljea i porekla, a to je dragoceno za stvaranje jednog otvorenog tolerantnog građanskog društva.

Sistem predškolskih ustanova čiji je osnivač grad ili neko drugo pravno ili fizičko lice, delegaciji iz Nemačke predstavio je Dušan Aleksić, član Gradskog veća za obrazovanje koji je istakao da grad ove godine subvencioniše više od dve hiljade mališana u privatnim vrtićima te da je subvencija 80 odsto od ekonomske cene vrtića. Za sledeću godinu, budžetom je planiran povećan broj upisa kako bismo zbrinuli sve porodice u kojima oba roditelja rade. Odlukama u oblasti finansijske podrške, treće dete ima besplatan boravak u državnom vrtiću, a deca iz romskih porodica imaju posebnu stimulaciju u vidu dodatnog broja bodova za upis, rekao je Aleksić. Grad je ove godine nagradio roditelje koji rade u zdravstvu u Kovid sistemu tako što su za upis njihova deca dobijala maksimalan broj bodova i sufinansiran boravak u vrtiću. Pored toga, grad Kragujevac i uprava za obrazovanje intenzivno radi na pružanju podrške i otvaranju vrtića na seoskom području kako bismo približili predškolsko obrazovanje. Do sada smo sredili, opremili i dodelili vaspitače za četvoročasovne vrtićke grupe na sedam seoskih područja i nastavićemo u tom trendu, istakao je Dušan Aleksić, član Gradskog veća.izvor:tekst i foto IS SGK

ucentar.rs