Pored Vesne Stojadinović, lokalnog ombudsmana, na panelu su  učestvovali Gordana Damnjanović, članica Gradskog veća za zdravstvenu i socijalnu zaštitu, Slavoljub Đorđević, udruženje Roma Centar, Božidar Nikolić, udruženje Romanipen, Zoran Pavlović koordinator Kancelarije za romska pitanja, predstavnici Centra za socijalni rad, Integrativnog global centra i dr.

Pandemija je uslovila jedan nov način ponašanja i jedan nov način organizacije društvenog i socijalnog života. Najviše pogođeni time su svakako pripadnici osetljivih grupa.

Potpuno je razumljivo da predstavnici nacionalnih manjina koji ni do sada nisu bili adekvatno i potpuno uključeni u društveni život, ne mogu sami da se snađu i da im treba apsolutna podrška zajednice, od ustanova i institucija, do predstavnika civilnog društva. Mi smo mapirali probleme sa kojima se Romi najčešće sreću, a to je otežan pristup zdravstvenom i socijalnom sistemu, lokalnoj i državnoj administraciji. Svi ti problemi su postojali i do sada, ali su sada izraženiji. Naravno, otežan je i pristup obrazovanju, odnosno nesnalaženje u ovom obrazovnom ciklusu koji je prilagođen trenutnoj epidemiološkoj situaciji – rekla je Slađana Palčić, saradnik za odnose sa javnošću iz Kancelarije lokalnog ombudsmana.

Planirano je održavanje deset panel diskusija koje će se ticati ugroženih grupa stanovništva pod zajedničkim nazivom „Uticaj mera povodom pandemije kovida na osetljive i grupe u riziku u Kragujevcu“. Cilj održavanja panela je pokretanje javne diskusije i anliza problema ovih grupa, nakon čega će biti predložene mere za njihovo prevazilaženje.

Potpuno jedan novi aspekt u sferi globalne pandemije je uticaj mera i postkovid stanja na život marginalizovanih grupa, među kojima su Romi i Romkinje. Ključni aspekt je prevencija diskriminacije i smanjenje stigmatizacije. Kada je reč o velikim ciljevima, konkretne mere odnose se na zdravlje, obrazovanje i zdravo stanovanje. – rekla je Gordana Damnjanović.

Lokalna samouprava je u prethodnom periodu preduzela niz mera i aktivnosti. Negde oko 2500 paketa pomoći u vidu hrane i dezinfekcionih sredstava je podeljeno u saradnji sa gradskom organizacijom Crvenog krsta. Preduzete su mere u sistemu socijalne zaštite, kao što je, na primer, jednokratna novčana pomoć za kupovinu lekova. U oblasti obrazovanja, lokalna samouprava je podržala kroz lokalni akcioni i operativni plan prevenciju osipanja iz obrazovnog sistema i ustanovila neku vrstu nagrada, odnosno, priznanja najboljim đacima i studentima. Značajni pomaci su učinjeni i kada je reč o zapošljavanju. Veliki projekat pod nazivom „Zajedno za zajednicu“ je realizovan u saradnji s NALED-om, kroz koji je 38 lica romske nacionalnosti aktivno uključeno po modelu javnih radova.