Grad Kragujevac jedan je od dobitnika NALED – ovog priznanja za razvoj eUprave u lokalnoj zajednici tokom 2022. godine u oblasti Zastupljenost i kvalitet eUsluga. Priznanja su uručena u Beogradu na završnoj konferenciji projekta „Uspostavljanje indeksa eUprave (LEI ) za jedinice lokalnih samouprava u Republici Srbiji“.

Završnu konferenciju, koja je okupila vodeće aktere i eksperte u oblasti digitalizacije, lidere državnih uprava i lokalnih samouprava, kao i predstavnike privrede, u ime Upravnog odbora NALED – a otvorio je Nikola Dašić gradonačelnik Kragujevca.

Ključni izazov uspešne digitalne transformacije javne uprave u Srbiji, jeste postavljanje temelja koji će omogućiti da se planirane mere implementiraju u svim segmentima javne uprave, na način koji omogućava efikasno funkcionisanje čitavog sistema. Zahvaljujući viziji Vlade Srbije i izgradnji Državnog data centra za upravljanje i čuvanje podataka u Kragujevcu, stvoreni su preduslovi za brz i ujednačen razvoj e-uprave, istakao je Dašić potpredsednik UO NALED – a. To će značajno smanjiti troškove razvoja i održavanja IKT sistema uprave, a njegovim potpunim uspostavljanjem unaprediće se pružanje objedinjenih servisa i usluga svim institucijama u okviru uprave poput e-pošte, e -pisarnica, e-čuvanje, e-dostava, e-arhiva…

Istraživanje NALED-a, sprovedeno, uz podršku Evropske unije, u okviru projekta Lokalni indeks eUprave (LEI), ukazalo je na primetne razlike u nivou razvoja elektronsnih usluga između gradskih i ruralnih sredina. Prostor za unapređenje postoji, a LEI indeks, u vidu interaktivne mape, pomoći će nam da vidimo gde se nalazimo u odnosu na druge gradove i opštine u procesu digitalizacije i šta je potrebno da se unapredi, poručio je Dašić.

Nakon uvodnih obraćanja, predstavljeni su rezultati pilot merenja LEI indeksa i Vodič dobrih praksi u oblasti elektronske uprave.

Istraživanje je pokazalo da grad Kragujevac pruža niz postupaka u elektronskom obliku, koji se mogu pronaći kako na Portalu eUprave, tako i na preglednoj veb-prezentaciji. Na Portalu eUprave, dostupne su četiri usluge – Izdavanje informacije o lokaciji; Naknada zarade za vreme porodiljskog odsustva; Primedba na odluku o izradi planskog dokumenta u toku ranog javnog uvida i Primedba na nacrt planskog dokumenta u toku javnog uvida. Pored toga, Kragujevac na svojoj veb-prezentaciji nudi i niz drugih usluga, podeljenih u pet kategorija: Lični statusi građana (Matične knjige); Konkursi i oglasi; Pomoć građanima; Urbanističko planiranje i izgradnja i Zaštita životne sredine. To znači da je građanima omogućeno elektronsko podnošenje zahteva za dobijanje izvoda iz matične knjige rođenih/ umrlih/venčanih, kao i uverenja o državljanstvu na kućnu adresu, bez odlaska na šalter Gradske uprave.  Građanima i privredi dostupne su informacije vezane za konkurse, javne nabavke, javne pozive, javne uvide, javne rasprave, kao i akti nastali u radu inspekcijskih službi Grada Kragujevca. Svi dokumenti iz navedenih kategorija dostupni su za preuzimanje.

Pored ostalog, grad Kragujevac koristi  i Geografski informacioni sistem (GIS), što predstavlja koristan alat u rukama građana i privrede. Naime, GIS omogućava jednostavan uvid u adresni sistem, investicione zone, turističke i ugostiteljske objekte, plan vodova, skladište otpada, kao i u postojeći Prostorni plan Grada Kragujevca. Ono što ovaj softver čini posebno interesantnim jeste njegova povezanost sa Google mapama, čime je omogućen i Street View.

Građanima je na veb – prezentaciji dostupan i budžet odnosno njegova realizacija u mašinski čitljivom formatu, tako da na jednostavan način mogu da se istraže prihodi i rashodi grada.