Akcija je fantastična a traje punih 40 godina, rekla je prof. dr Danica Grujičić, čestititajući GO Crvenog krsta na kontinuitetu i istrajnosti kao i gradu Kragujevcu i Domu zdravlja i drugim institucijama koje učestvuju u realizaciji. Ono što će Ministarstvo zdravlja raditi u  narednom periodu je ojačavanje ovakvih i sličnih akcija sa pokretnim ambulantama i potrebnom aparaturom za preglede, koje će redovnije obilaziti sela. Ovo je fantastično, a ono što uvek raduje je entuzijazam lekara i sestara koji rade svoj posao, istakla je prof. dr Grujičić. Ovo je zajednička akcija koja pokazuje da država vodi računa o ljudima sa ruralnih područja a s druge strane pregledi su dobri jer rano mogu da ukažu na neke bolesti koje u začetku možemo lečiti i izlečiti.

Ishod akcija za četiri decenije realizacije ukazuje na jedinstven pristup i brigu o građanima iz seoskih sredina ali i potrebu da se i dalje neguje i unapređuje.

To što akcija ’’Selu u pohode’’ traje 40 godina samo po sebi govori i nije samo uspeh Grada, Crvenog krsta , Centra za socijalni rad ili Doma zdravlja, već je uspeh koji smo izgradili kroz uzajamno poverenje i kontinuitet u tome, kazao je gradonačelnik Nikola Dašić. Kada nam ljudi iz struke dođu i zatraže sredstva i pomoć ili bilo koju  vrstu podrške  u bilo kojoj akciji, imamo to poverenje jer znamo da će doneti još jednu veću vrednost koju će najpre dobiti građani ili ljudi koji žive na selima. I ubuduće podrška neće izostati, poručio je gradonačelnik Dašić i zahvalio se na podršci države ali i ljudima koji sa puno entuzijazma rade svoj posao na pravi i human način.

Pored zdravstveno-preventivnog rada, u okviru akcija realizovane su i brojne edukacije najmlađih na različite teme, od prevencije trgovine ljudima do ponašanja u saobraćaju ali i starijih građana o poljoprivrednim inovacijama i bezbednosti rukovanja mehanizacijom.

Akcija ’’Selu u pohode’’ je od neprocenjivog značaja jer su za sve ove godine otkrivene na desetine oboljenja i bolesti i spaseni su ljudski životi, kazala je Nevenka Bogdanović, sekretar GO Crvenog krsta. Osim što su obavljali zdravstvene preglede na jednom mestu i u jednom danu, akcije su neretko bili i prilika da se meštani sela vide porazgovaraju, podele svoje radosti i ’’muke’’, objasnila je Bogdanović.