Nakon odobrenja za uzimanje kredita, preduzeće JKP Šumadija neće imati veću kreditnu zaduženost od one u januaru ove godine, rekao je Marko Vujnović, direktor JKP „Šumadija“, objasnivši da je ovo preduzeće imalo depozitni kredit u saradnji sa Adiko bankom, koja nije nastavila da ih prati u poslovanju. Ovde nije reč o novom zaduživanju za investiciju već u istom iznosu jedan kredit nadomešćujemo drugim. Vrednost kredita koji je utrošen za investiciju je onoliki koliko su i plaćeni dosadašnji radovi. Kredit koji uzimamo kod OTP banke je povoljan, ove godine nećemo imati troškove otplate kredite a banka nije tražila obezbeđenje kredita putem hipoteke, obrazložio je odluku Vujnović. Druga odluka odnosi se na uvećanje vrednosti investicije za izgradnju i rekonstrukciji kompleksa centralne pijace, ali ne po projektu iz 2020. godine. Naime, taj projekat je imao puno izmena i pozicija i dopuna sa dodatnim pozicijama koje nisu bile predviđene, kazao je on, i kao jedan od primera naveo nedostatak projekta rekonstrukcije fasade, tako da je to sada jedan potpuno nov projekat i jedan od razloga povećanja investicije, Drugi razlog povećanja investicije je povećanje cene i otežano snabdevanje na tržištu materijala uslovljeno prošlogodišnjom krizom. Republički zavod za veštačenje svojom analizom je dao mišljenje da je bilo propusta u idejnom rešenju projekta i tehničkoj kontrole, a kao predstavnik investitora, poručio je Vujnović najvažnije je da smo uočili problem, ispravili greške i nastavljamo sa radom.

U skladu sa datim saglasnostima, odbornici su usvojili i izmenu i dopunu godišnjeg programa poslovanja JKP „Šumadija“.

Zbog izbora na funkciju ministra prosvete u Vladi Republike Srbije, prof. dr Slavica Đukić Dejanović, je na današnjoj sednici Skupštine grada Kragujevca po hitnom postupku, podnela ostavku na mesto odbornika.