Na putu ka ostvarivanju boljeg kvaliteta života za generacije 60+ stvorili smo sistem podrške starijim osobama koji obuhvata širok spektar usluga, počev od dnevnog boravka i usluge pomoć u kući, pa do Kutka za kvalitetnije starenje pri Gradskoj organizaciji Crvenog krsta i veoma aktivnog Udruženja penzionera. Osim pružanja podrške i socijalne uključenosti, sve to ima za cilj unapređenje kvaliteta života, ali i odlaganje smeštaja u institucije. Strategija za unapređenje položaja starijih je svakako korak napred u stvaranju uslova za aktivno i zdravo starenje i međugeneracijsku saradnju. Grad Kragujevac kao primer dobre prakse, spreman je da aktivno učestvuje i  podeli svoja iskustva u izradi Strategije – poručio je Dašić.

Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju iniciralo je izradu Predloga strategije za unapređenje položaja starih lica imajući u vidu potrebe ove veoma osetljive kategorije stanovništva. Radnu grupu koja je izradila Predlog strategije činili su predstavnici nadležnih ministarstava, organizacija civilnog društva i akademske zajednice, a postupak izrade podržao je Populacioni fond UN.

Predlog strategije podržava pristup aktivnog i zdravog starenja lica starijih od 65 godina u Republici Srbiji i usmeren je ka stvaranju preduslova kako bi starija lica bez obzira na godine ravnomerno učestvovali u svim oblastima društvenog života.

Ministarka Darija Kisić poručila je da je cilj ove javne rasprave da se uživo čuju predlozi i ideje koje se tiču unapređenja kvaliteta života najstarijih, načina na koji mogu da budu uključeni u različite aktivnosti i procese donošenja odluka.