Roditelji, staratelji, usvojitelji ili hranitelji dece koja se nalaze na Izvodu iz liste čekanja koji je sastavni deo ovog poziva, od 100 do 62.5 boda, mogu da podnesu zahtev počevši od 23. avgusta, zaključno sa 8. septembrom 2023. godine.

Popunjen zahtev (obrazac zahteva se može preuzeti na zvaničnoj internet stranici grada Kragujevca www.kragujevac.ls.gov.rs ili na prijemnom šalteru Pisarnice) uz očitanu ličnu kartu (fotokopiju, ukoliko je bez čipa) podnosioca dostavlja se neposredno ili putem pošte na adresu Gradske uprave Kragujevac, Trg slobode 3, Pisarnica – prijemni šalter. Zahtevi dostavljeni elektronskom poštom neće biti uzeti u razmatranje.

O svim detaljima vezanim za uslove i način podnošenja zahteva, kao i raspoložive kapacitete privatnih predškolskih ustanova, zainteresovani se mogu informisati pristupom sledećem linku: https://kragujevac.ls.gov.rs/tekst/55062/javni-poziv-za-podnosenje-zahteva-za-priznavanje-prava-na-naknadu-dela-troskova-boravka-dece-u-predskolskim-ustanovama-ciji-je-osnivac-drugo-pravno-ili-fizicko-lice-za-radnu-202324-godinu-.php.