Otvarajući izložbu Miljan Bjeletić, član Gradskog veća za kulturu je izrazio zadovoljstvo zbog ozbiljnog, sadržajnog, kvalitetnog koncepta obeležavanja jubileja i same manifestacije “Dani kneza Mihaila“. Organizator je koncept osmislio u skladu sa značajem lika i dela najelkoventnijeg vladara ondašnje Evrope i najobrazovanijeg kneza 19. veka, imajući u vidu činjenicu da je knez Mihailo jedini srpski vladar rođen u Kragujevcu i da potiče iz dinastije Obrenović koja je dala veliki doprinos nastanku moderne srpske države, kazao je Bjeletić i čestitao na angažovanju i predanom radu tokom čitave jubilarne godine.

Muzeji su mesta u kojima se kolektivno pamćenje neguje posredstvom materijalnih svedočanstava, a izložbom Narodnog muzeja Srbije ukazujemo na način na koji to pamćenje oblikovano posredstvom umetnosti, kazala je Bojana Borić Brešković, direktorka Narodnog muzeja Srbije. Izložba iz zbirke Narodnog muzeja Srbije, pruža uvid u značaj dinastije Obrenović i trojice knezova u kontekstu društvenih, kulturnih, ideoloških okvira epohe, ali i kroz prikaze istorijskih događaja ukazuju na oblikovanje legitimiteta i kulta dinastije, kazala je direktorka Narodnog muzeja Srbije, ističući da izloženi radovi nesumnjivo markiraju neke od krucijalnih istorijskih događaja i svedoče o prožimanju dinastičke i nacionalne prošlosti uskladištene u javno kolektivno pamćenje našeg naciona.

Izložba je početna tačka, uvod u Dane kneza Mihaila u okviru velikog jubileja 200 godina od njegovog rođenja koji grad Kragujevac u srcu Šumadije, obeležava. Kada govorimo o dinastiji Obrenović, podsetio je Miloš Gajić, predstavnik Ministarstva kulture RS, ne govorimo samo o i menima i periodu vladavine, govorimo o prvoj prestonici moderne Srbije, prvoj zbirci, prvom srpskom stalnom pozorištu.

Izložba „Kako pamtimo vladare – predstave Obrenovića“ iz kabineta grafike Narodnog muzeja Srbije autora Jasmine Cukić i koordinatora i kustosa izložbe Milice Cicmil, predstavljeno je 25 radova iz Zbirke crteža i grafika srpskih autora 18. i 19. veka, Anastasa Jovanovića, Stevana Todorovića, Đorđa Krstića ali i stranih umetnika među kojima su Karol Pop de Satmari i Vincenc Kacler koji su bili vezani za srpsku kulturnu sredinu XIX veka pružajući svoja umetnička svedočanstva o dinastiji Obrenovića.