Tokom čitavog mandata se susrećemo sa dva pitanja a to je posao ili asfalt. Večeras u razgovoru sa građanima bilo je i drugih problema i u dobrom delu možemo da pomognemo, kazao je gradonačelnik Dašić nakon završenog prijema. Moji saradnici su na licu mesta uzeli podatke, neke stvari smo već pokrenuli a za neke je potrebno vreme. U svakom slučaju, izaći ćemo u susret tamo gde možemo, i bitna je da je mirna savest svakome od nas, jer je zaista bilo i drugih problema koji nisu u ingerenciji grada. Gradonačelnik Dašić je rekao da se sistemski problemi koji pogađaju širu populaciju kao što su velika zapošljavanja kroz dolazak novih investitora ili veliki infrastrukturni problemi kao što je projekat Čista Srbija, buduća obilaznica ili gasifikacija toplane, rešavaju na drugi način, ali je istakao da je ovakav vid prijema za građane iz centralnih mesnih zajednica i većih naselja, jedini moguć kako bi se upoznali sa problemima i pomogli tamo gde je to moguće.

Govoreći o mesnim zajednicama na seoskom području Dašić je kazao da je mali broj onih koji do sada nisu obišli a neke čak i više puta. Poslednji obilazak je bio u MZ Kamenica, pre toga Vlakča, Stagari, Kotraža, Masloševo. To su mesne zajednice u kojima se već dosta i uradilo kao i u mnogim selima koje smo ranije obilazili na jagodinskom putu i nastavićemo sa time.

Gradonačelnik Dašić je novi prijem najavio za dve nedelje, i ubuduće ćemo nastaviti kako bismo pomogli tamo gde je to moguće, poručio je on.