Usvojeni su PredlogPlanadetaljneregulacije „SevernaobilaznicagradaKragujevca“ i Predlog Generalnog urbanističkog plana „Kragujevac 2030“.

Govoreći o GUP „Kragujevac 2030“, Miroslav Petrašinović, predsednik Skupštine grada istakao je da je reč o važnom strateškom dokumentu koji pokazuje viziju kako Kragujevac treba da izgleda u budućnosti.

Ovaj plan će da omogući razvoj grada. Plan koji će da omogući da uz Severnu obilaznicu koju ćemo izgraditi imamo još jednu industrijsku zonu. Grad Kragujevac se širi.

Dolaze novi investitori.Za to smo danas glasali u okviru prve tačke dnevnog reda, da bismo stvorili infrastrukturne uslove, da imamo novu industrijsku zonu i da možemo da dovedemo nove investitore u grad.

Naravno da onaj građanin u Erdeču kome nije urađena ulica neće biti zadovoljan. Ali kada prođe kroz grad može da vidi da jezavršena Palata pravde, Dejta centar, da je završen Centar izvrsnosti sa bankom matičnih ćelija, Dobili smo potpuno novu gradsku toplanu. Kotlovi na ugalj zamenjeni su novim kotlovima na gas. To je ono što smo uradili u prethodne tri godine, na čelu sa gradonačelnikom Dašićem,i to je ono po čemu će nas pamtiti i naša deca i buduće generacije.

I tim putem će se nastaviti – kazao je Petrašinović i dodao da investicioni projekti u Kragujevcu nisu stali iako je cena građevinskog materijala višestruko porasla.

Plan Kragujevac 2030 doprinosi širenju regionalnog uticaja Kragujevca i jačanju njegove pozicije kao makroregionalnog centra u Srbiji. Plan definiše između ostalog i razvoj glavnih saobraćajnih pravaca i njihovog povezivanja sa Severnom obilaznicom, planski odnos prema kvalitetu životne sredine, redefinisanje strategije izgradnje u centralnoj gradskoj zoni i drugo.

Još jedna od odluka koji se tiču planova koju su odbornici na današnjoj sednici usvojili je Odluka o pristupanju izradi Srednjoročnog plana grada Kragujevca za period od 2024-2026.godine. Ovaj plan podrazumeva sve projekte koje treba započeti i završiti u ovom periodu, kao i projekte koji su započeti a još nisu završeni, a u skladu su sa uvojenim desetogodišnjim Planom razvoja Grada. Srednjoročnim planom će biti obuhvaćeni svi posebi i opšti ciljevi koji se nalaze u različitim dokumentima, lokalnim akcionim planovima u različitim oblastima i programima razvoja Grada. Na ovaj način dobijamo sveobuhvatnu sliku o tome šta je sve potrebno uraditi u Kragujevcu u periodu od 2024-2026.godine, i to je prvi ovakav plan koji se donosi na nivou Grada, objasnila je Sanja Tucaković, članica Gradskog veća za lokalnu samoupravu.

Odbornici su danas usvojili i odluku o pokretanju postupka realizacije projekta javno-privatnog partnerstva, bez elemenata koncesije, za rekonstrukciju zgrade „Stara čaurnica“ u okviru prostorno kulturno – istorijske celine Vojno-tehničkog zavoda (Knežev arsenal) u Kragujevcu, a koji je inicirao Milanović industries group. Prihvatanjem ove inicijative mi bi samo ušli u postupak javno-privatnog partnerstva kojim bi definisali detalje, a po javnom pozivu koji bi u toku tog postupka usledio, mogu da odgovore svi zainteresovani investitori, objasnila je Danka Andonovski, članica Gradskog veća za investicije i upravljanje projektima.

Usvajanje ovakvog modela je na mnogostruku korist Grada a efekti su vidljivi i dalekosežni, rekla je ona i kao prvi i najvažniji navela da objekat ostaje u vlasništvu Grada, a potom dodala i benefite kojim će privatni partner rekonstruisati „Staru čaurnicu“ i oživeti je. 

Na današnjoj sednici, pored ostalih, usvojene su i odluke o proširenju „Slobodne zone Šumadija“, o metodu i modelu privatizacije Privrednog društva „Radio televizije Kragujevac, raspodeli dobiti za 2022. godinu javnih preduzeća i privrednih društava.

Programe o izmenama i dopunama Godišnjig programa poslovanja za 2023.godinu i na odluke o izmenama finansijskih planova jednog dela preduzeća i ustanova čiji je osnivač Grad.

Odbornici su prihvatili i Predlog odluke o potvrđivanju mandata Nebojši Simiću, odborniku iz redova Socijalističke partije Srbije, s obzirom na to da je odbornica prof.dr Slavica Đukić Dejanović na prethodnoj sednici gradskog parlamenta podnela ostavku nakon izbora za ministarku prosvete.