Ministar informisanja i telekomunikacija, Mihailo Jovanović, izrazio je zadovoljstvo što se došlo do teksta dva veoma važna medijska zakona, koji predstavljaju temelj za slobodno i odgovorno novinarstvo, zaštitu prava građana i očuvanje demokratskih vrednosti.

„Kroz Nacrt zakona o elektronskim medijima ojačana je organizaciona, funkcionalna i finansijska nezavisnost Regulatornog tela za elektronske medije, unapređena je njegova profesionalnost, kao i odgovornost prema javnosti. Uspostavljeni su novi organi: Savet – organ odlučivanja i direktor – organ zastupanja, kao i jasni kriterijumi za izbor članova Saveta. Takođe, promenjeni su ovlašćeni predlagači za članove Saveta Regulatora, trajanje mandata je ograničeno na šest godina i nije dozvoljen reizbor. Radi objedinjavanja svih relevantnih informacija i unapređenja transparentnosti procesa projektnog sufinansiranja Nacrtom zakona o javnom informisanju i medijima predviđeno je uspostavljanje Jedinstvenog informacionog sistema za sprovođenje i praćenje sufinansiranja projekata u oblasti javnog informisanja kojim će se omogućiti uvid u svaku fazu ovog postupka. Postupak projektnog sufinansiranja će se sprovoditi isključivo putem navedenog sistema nakon njegovog uspostavljanja“, istakao je ministar Jovanović i dodao da ovi zakoni predstavljaju veliki iskorak ne samo u usklađivanju našeg zakonodavstva sa zakonodavstvom Evropske unije, nego i u daljoj demokratizaciji našeg društva.

Ministarstvo informisanja i telekomunikacija poziva zainteresovanu, stručnu javnost, nevladine organizacije i sve pojedince da se uključe u javnu  raspravu i podseća da javna rasprava traje do 6. oktobra 2023.

Link ka tekstovima Nacrta zakona na portalu eKonsultacije:

  1. Nacrt zakona o javnom informisanju i medijima
  2. Nacrt zakona o elektronskim medijima

Link ka tekstovima Nacrta zakona na sajtu Ministarstva informisanja i telekomunikacija:

  1. Nacrt zakona o javnom informisanju i medijima
  2. Nacrt zakona o elektronskim medijima