Preuzimanje pronađenih ubojnih sredstava izvršiće se 12. oktobra u 11.00 časova na lokaciji „Tenkodrom“ u Kragujevcu, u ul. Vladimira Rolovića bb, a njihovo uništavanje će biti u kamenolomu privrednog društva „Kormanput“ DOO, na lokaciji „Straževica“ u selu Gradac, opština Batočina.