Gradonačelnik Nikola Dašić istakao je da je zdravstvena zaštita jedan od prioriteta grada Kragujevca koji treba da prati kontinuirano ulaganje u opremu i poboljšanje uslova rada. Ulaganja u zdravstvo i od strane države su značajna,  a grad Kragujevac i ovim primerom dokazuje koliko prati taj tempo i neretko ide korak ispred.

Građani zaslužuju ozbiljnu zdravstvenu zaštitu. Da bi zdravstvena zaštita na ozbiljan način bila pružena, morate biti opremljeni na pravi način. Prethodni aparat koji je zamenjen novim u službi radiologije je iz 1978. godine. Zaista je prošao predugačak period da bi se na radiologiji obezbedila nova oprema koja će omogućiti pacijentima da kvalitetno i u što kraćem vremenskom roku iskoriste svoje pravo na besplatnu zdravstvenu zaštitu – kazao je Dašić.

Nada Milovanović, direktorka Zastave Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika istakla je da je nemerljiv značaj ovog aparata čime se povećava kvalitet zdravstvene zaštite, obim pružanja usluga, na zadovoljstvo zaposlenih i korisnika.

Digitalni rendgen aparat je vredan 12 miliona dinara, a mi smo iz sopstvenih sredstava adaptirali ovaj prostor i sada imamo jedno pristojno mesto gde možemo da pružamo usluge na najvišem mogućem nivou.

Ovo je, kada govorimo o pojedinačnoj vrednosti, najveća kapitalna investicija koja je ušla u ovu ustanovu u poslednjem periodu. Mi smo od grada dobili i dva automobila, ginekološki sto, računarsku opremu, i sada nam predstoji nabavka opreme za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, za laboratorijsku dijagnostiku, internu medicinu – kazala je Nada Milovanović, direktorka Zatave ZZZR.

Aparat omogućava linkovanje i povezivanje sa svim ordinacijama u ustanovi, kao i sa drugim aparatima koje ustanova ima. Digitalni aparat će omogućiti formiranje baze podataka, tako da štampanje snimaka odlazi u istoriju, što će, kako navode, biti još jedna velika ušteda za ovu zdravstvenu ustanovu.

Inače, ka Zastava Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika  gravitira  oko 30 000 osiguranika, a zdravstvene usluge pružaju i mnogobrojnim privrednim subjektima. Među 155 zdravstvenih ustanova u Srbiji, ova ustanova se našla  na trećem mestu po kapitacionoj oceni.