“Problemi građana su standardni. U toku mandata susretali smo se sa različitim problemima građana ali najčešće su to komunalni problemi i zapošljavanje. Nekolicinu građana uputili smo službama koje mogu rešiti problem u najkraćem periodu. Kao i na prethodnim prijemima tako i danas imamo jedan od specifičnih problema a to je egzistencija porodice sa trinaestoro dece koja je izrazila želju za mogućnost otpočinjanja sopstvenog biznisa i već će u toku sutrašnjeg dana biti primljeni kod nadležnog organa gde će im predočiti kada i na koji način u najkraćem mogućem roku može da im se pomogne, rekao je Dašić. Pomoć kroz konkurse  je jedan od načina da pomognu svojoj deci i samim tim budu uspešnija porodica. Bez obzira koja je služba u pitanju i tamo gde ne možemo direktno da pomognemo tu smo da zamolimo i obratimo se nadležnim organima. Grad Kragujevac kroz ovakav vid prijema želi da pokaže pažnju zato što su česti pozitivni rezultati” istakao je Dašić.     

Radićemo i ovoga puta do kasno a za dve nedelje ponovo ćemo organizovan prijem građana, najavio je gradonačelnik.