U ime Grada prisustvovao je predsednik Skupštine grada Kragujevca, Miroslav Petrašinović, dekan Fakulteta medicinskih nauka, prof. dr Vladimir Jakovljević i prorektor za nastavu i studentska pitanja Univerziteta u Kragujevcu, prof. dr Vladimir Ranković.

Kragujevac je danas postao prestonica naučnika, mladih ljudi, studenata od Brazila, Indije pa do Australije što će doprineti široj afirmaciji Grada ali i naše države, rekao je Miroslav Petrašinović, predsednik Skupštine grada Kragujevca. Ljudi iz različitih zemalja širom sveta su odabrali medicinski fakultet zato što je u prethodnom periodu ostvario značajne rezultate. Ovo će doprineti da naš Centar za matične ćelije sa Data centrom pruži mogućnost da ljudi iz ovih zemalja, čiji su studenti danas u Kragujevcu, ali i iz ostalih, baš izaberu Kragujevac, da upišu i druge fakultete, istakao je Petrašinović.

Na Fakultetu medicinskih nauka upisano je 284 studenta uglavnom na engleskom jeziku i desetak studenata farmacije. Ovo je jedan veliki izazov za fakultet u smislu novog studijskog programa koji se odvija na stranom jeziku, koji dovodi do napretka i usavršavanja naših profesora i poboljšanja nastavnog rada, rekao je prof. dr Vladimir Jakovljević, dekan Fakulteta medisinskih nauka. Pozicija na Šangajskoj listi jedan je od argumenata koji su nas kvalifikovali i zainteresovali veći broj mladih za naš fakultet i to je jedna interakcija, jedni pokreću druge, poručio je prof. dr Jakovljević. Preko 250 profesora će izvoditi nastavu na engleskom jeziku i njihova radna obaveza je da aktivno govore engleski jezik. I ono što nedvosmisleno privlači strane studente je kvalitet rada fakulteta, poručio je prof dr Vladimir Jakovljević.    

Fakultet medicinskih nauka je prvi fakultet koji je upisao prve generacije studenata na engleskom jeziku. U međuvremenu su Fakultet tehničkih nauka u Čačku i Ekonomski fakultet u Kragujevcu akreditovali za studije na engleskom jeziku, rekao je prorektor za nastavu i studentska pitanja Univerziteta u Kragujevcu, prof. dr Vladimir Ranković. Na globalnom nivou, medicina i informaciona tehnologija su prepoznate kao oblasti za koje postoji interesovanje. Nadamo se da će i ovi fakulteti postići uspeh kao medicinski u pogledu broja studenata koji su došli da studiraju u Kragujevcu, ocenio je prof. dr Ranković.