Neposredan razgovor sa sugrađanima na prijemima bez prethodnog zakazivanja od izuzetne su važnosti za uspostavljanje otvorenog dijaloga između lokalne uprave i građana, rekao je predsednik Privremenog organa grada Kragujevca, Nikola Dašić. Ovi susreti pružaju priliku da Kragujevčani direktno izraze svoje ideje i predloge, čime se aktivno uključuju u kreiranje boljeg životnog okruženja u gradu. Ovakvi prijemi omogućavaju rešavanje određenih pojedinačnih problema i pitanja koja direktno utiču na svakodnevni život građana, istakao je Dašić i dodao da je ovakav vid prijema sugrađana uvid u konkretne potrebe i prioritetne oblasti koje zahtevaju pažnju i akciju lokalnih vlasti.

Otvorenost za komunikaciju sa građanima ključna je za izgradnju poverenja i osećaja zajedništva u gradu. Kroz ove neposredne razgovore, grad postaje bolje mesto za život.