Nosilac liste i kandidat za gradonačelnika, dr Miroslav Stojanović Džiga istakao je nije motivisan nikakvom korišću, da je osoba od poverenja, da uvek drži reč i da će se boriti za bolji život građana jer građani Kragujevca to zaslužuju. Cilj je da realizujemo tačke našeg programa koji se zasniva na decentralizaciji i svi koji su spremni da stanu iza našeg programa ima prostora za saradnju.