Birač koji nije u mogućnosti da glasa na biračkom mestu usled teške bolesti, starosti ili invaliditeta može da glasa van biračkog mesta, a na području koje obuhvata biračko mesto, ako o tome obavesti Gradsku izbornu komisiju, najranije 72 sata pre dana glasanja, a najkasnije do 11,00 časova na dan glasanja, odnosno birački odbor na dan glasanja, najkasnije do 11,00 časova.

Prijavljivanje se vrši na brojeve telefona koji su objavljeni na stranici Gradske izborne komisije, na zvaničnom sajtu Grada Kragujevca.

0648093852
0648093853
0648093854