Ekipe JKP Šumadija završila je asfaltiranje ulica Vladimira Jerosimovića u MZ Stanovo i Sime Tepića i Dragiše Mihajlovića u MZ Pivara.

Za asfaltiranje Ulice Vladimira Jerosimovića u Stanovu, ukupne dužine 131 metra, širine četiri metra, utrošeno je oko 100 tona asfaltne mase. Ukupna vrednost radova je 1,9 miliona dinara. Nakon završetka radova na asfaltiranju, ekipe JKP Šumadija izvršiće ugradnju kamenog materijala za bankine.

U MZ Pivara za asfaltiranje dve saobraćajnice u ukupnoj dužini od 148 metara i prosečne širine 3,5 metara utrošeno je 93 tona asfaltne mase, a ukupna vrednost investicionih radova iznosi 2,2 miliona dinara.

U okviru pripremnih radova izvršeno je nasipanje i valjanje kamenog materijala, izdizanje šaht poklopaca i slivnih rešetki na kotu terena. Nakon asfaltiranja ugrađen je kameni materijal za bankine, kažu iz JKP Šumadija.