Na današnjoj, drugoj redovnoj sednici Gradskog štaba za vanredne situacije razmatrani su izveštaji o trenutnoj epidemiološkoj situaciji na teritoriji grada Kragujevca, o sprovedenim aktivnostima na uređenju vodotokova prvog i drugog reda kao i predlog Godišnjeg plana rada Gradskog štaba za vanredne situacije za 2024. godinu. Usvojen je i Predlog Zaključka o pojačanom inspekcijskom nadzoru povodom predstojećih praznika i upotrebe pirotehničkih sredstava.

Gradski štab za vanredne situacije danas je doneo rešenje kojim se Gradskoj upravi za inspekcijske poslove i komunalnu miliciju nalaže pojačani inspekcijski nadzor upotrebe i prodaje pirotehničkih sredstava. Gradska uprava za inspekcijske poslove i komunalnu miliciju će u skladu sa tim rešenjem, kao i svake godine vršiti pojačanu kontrolu i suzbijanje upotrebe i prodaje pirotehničkih sredstava za vreme novogodišnjih i božićnih praznika. Oblast nedozvoljene prodaje pirotehničkih sredstava regulisana je odredbama Odluke o komunalnom redu i odluke o pijacama, a u skladu sa Zakonom o komunalnim delatnostima i Zakonom o trgovini. Odredbe ovih zakonskih akata sprovodi komunalna inspekcija u saradnji sa komunalnom milicijom, a odnosi se na kontrolu vanpijačne prodaje na javnoj površini kojom se lica koja budu zatečena u nelegalnoj i neovlašćenoj prodaji pirotehničkih proizvoda kažnjavaju izdavanjem prekršajnog naloga, a tom prilikom se vrši i zaplena zatečene robe – kazala je Marija Živković, v.d zamenika načelnika Gradske uprave za inspekcijske poslove i komunalnu miliciju i najavila da će se pojačana kontrola vršiti u zonama pijaca kao i na ostalim lokacijama koje su do sada poznate kao redovne lokacije na kojima se pojavljuje ovakav vid prodaje.

Isidora Obradović iz Odeljenja za vanredne situacije grada Kragujevca  kazala je da je Javno vodoprivredno preduzeće „Srbija vode“  ove godine izvvršilo radove na redovnom održavanju vodnih objekata kao i hitne sanacione radove nakon poplava u junu mesecu tekuće godine. Radovi su izvršeni na reci Uglješnici, Sušičkom potoku, Lepenici i na delu Grošničke reke, 200 metara uzvodno od njenog ušća u Lepenicu.. Kada su vode drugog reda u pitanju, čišćenje vodotokova izvršeno je na delu Grošničke reke, na Bresničkom i Erdoglijskom potoku, na Dulenskoj i Raletinačkoj reci u selu Velike Pčelice gde je bujični vodotok razrušio levi obalu korita i deo saobraćajne trake koji vodi u manastir Raletinac.

Epidemiološka situacija na području grada je stabilna. Dominiraju respiratorna oboljenja, od kojih je oko 30% vezano za trenutnu varijantu kovida. Iz Instituta za javno zdravlje upućen je poziv sugrađanima starijim od 65 godina i pacijentima sa hroničnim bolestima da se vakcinišu protiv sezonskog gripa u ambulantama Doma zdravlja.