Za funkcionisanje lokalne samouprave, stručnih službi i preduzeća koji su u nadležnosti grada Kragujevca za period januar–mart 2024. godine usvojena je četvrtina ukupnog budžeta. Pored toga, Stevović je izdvojio i tačku o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama godišnjeg programa poslovanja JKP Šumadija kojom je obuhvaćena kupovina odgovarajuće mehanizacije što će ovom javnom preduzeću omogućiti obavljanje poslova u njihovoj nadležnosti.

Visina rashoda utvrđena odlukom o privremenom finansiranju određena je do maksimalne visine od jedne četvrtine rashoda planiranih odlukom o budžetu za 2023. godinu, kazala je Milijana Ratković, vd načelnik Gradske uprave za finansije i javne nabavke. Prema navedenim smernicama ukupna visina koju je uprava za finansije utvrdila u odluci o privremenom finansiranju iznosi 2 921 461 000 dinara, a iznos je raspoređen u skladu sa jedinstvenom budžetskom klasifikacijom kako ekonomskom, tako organizacionom, funkcionalnom, programskom i klasifikacijom rashoda po izvorima finansiranja po svim direktnim i indirektnim korisnicima budžetskih sredstava grada Kragujevca, objasnila je Ratković.

Članovi Privremenog organa danas su takođe dali saglasnost na nacrte o izmeni finansijskog plana za 2023. godinu CZNTK Abrašević, Ustanove Dom omladine i Zavoda za zaštitu spomenika kulture.