Nagradu može dobiti fizičko ili pravno lice koje ima prebivalište, odnosno sedište na teritoriji grada Kragujevca a može se dodeliti i posmrtno.

Pravo predlaganja kandidata za dodelu Nagrade imaju sva pravna i fizička lica. Predlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti, odnosno omotu, na adresu Privremeni organ grada Kragujevca, Komisija za obeležavanje praznika, jubileja i dodelu priznanja, Trg slobode 3, 34000 Kragujevac sa naznakom „Predlog kandidata za dodelu Đurđevdanske nagrade – ne otvaraj“ putem pošte kao preporučena pošiljka ili neposredno, predajom u kancelariji 205/ΙI zgrada Gradske uprave Kragujevac, radnim danom, u vremenu od 8ºº do 15ºº sati.

Predloge treba dostaviti najkasnije do 01. marta 2024. godine.

Više detalja i tekst Javnog poziva na LINKU.