Konstatovano je da osim posledica požara u stanu u prizemlju, nema drugih oštećenja u zgradi i stanovima osim jakog prisustva mirisa dima. U narednom periodu će biti preduzete samostalne aktivnosti stanara na krečenju stanova, a u skladu sa mogućnostima i nadležnostima će se pružiti pomoć stanarima u odvoženju komunalnog otpada.

Ovom prilikom, Gordana Damnjanović apeluje na upravnike stambenih zajednica i predstavnike Saveta mesnih zajednica da posebnu pažnju posvete stambenim jedinicama u kojima žive lica sa mentalnim poteškoćama ili lica iz drugih vulnerabilnih grupa među kojima su i teško pokretni i nepokretni, primaoci novčane socijalne pomoći i slično, kako bi se predupredile teže posledice.