Posle ispitivanih parametara mikrobiološka neispravnost uočena je na uzorcima sa javnih česama u Ždraljici, Košutnjaku, Beloševcu, izvoru Kapovac i na Grujinoj česmi. Uzorkovanje je izvršeno 20. februara 2024. godine od strane nadležne ustanove, Instituta za javno zdravlje.