Cilj sastanka je međusobno umrežavanje u cilju boljeg razumevanja izazova sa kojima se mladi suočavaju kao i dogovor oko konkretnih koraka i načina na koji međusobna saradnja može biti unapređena.

Jedna od ideja koja je predložena na ovom sastanku je pokretanje serije predavanja o korišćenju veštačke inteligencije koja bi bila realizovana u saradnji sa Univerzitetom i prilagođena potrebama mladih.